btc kopen

Bitcoin kopen!?

Luuk Soons
Mar 31, 2020
Aanbieding: 

Introductie: Bitcoin kopen moet worden gedaan op basis van kennis. Tegenwoordig is bitcoins kopen met iDEAL op een goede exchange snel gedaan, maar er zijn genoeg vragen die je kunt stellen bij het kopen van bitcoin.

bitcoins

Sinds 2013 kunnen onze lezers hier alle informatie vinden over wat ze moeten weten over Bitcoin (BTC). Het is de meest complete Nederlandse gids over Bitcoin’s waardepropositie en het goedkoop kopen van bitcoins. De doelstelling van deze gids is om alle belangrijke lezersvragen over het kopen van bitcoin te beantwoorden. Veel vragen gaan over de dagelijkse koersvolatiliteit en de waardepropositie van bitcoin.

btc bitcoin kopen

Het is een hele leerervaring. Deze gids helpt je met het kopen van bitcoin en je vertrouwd te maken met de wilde wereld van bitcoin, bankieren en geld in het algemeen.

Wist je bijvoorbeeld dat bitcoin door steeds meer beleggers wordt beschouwd als een lange termijn verzekering tegen een bankroet en fragiel financieel schuldensysteem? De huidige fragiele financiële orde loopt op haar laatste benen en houdt zich stand door financieel repressieve maatregelen. Bitcoin is anti-fragiel en werkt op een onkraakbaar gedistribueerd computernetwerk op basis van de principes wiskunde en gezond geld, zonder banken. Bitcoin kent geen negatieve rente, toenemende inflatie, bank holidays, bail-ins, bail-outs en heeft geen last van een bankencrisis. Bitcoins kopen is voor sommige beleggers een noodzakelijke verzekering tegen een onhoudbaar schuldensysteem en een mogelijke nieuwe banken- en schuldencrisis.

Dit is slechts één voorbeeld; in deze bitcoin koopgids krijg je antwoord op al je vragen. Vragen zoals:

 • Waarom zou ik bitcoin kopen of niet?
 • Wat is de waardepropositie van Bitcoin?
 • Op welke manieren en waar kan ik het beste bitcoins kopen?
 • Welke crypto exchange voor de aankoop van bitcoin (ticker: BTC/XBT) is dan betrouwbaar?
 • Zal ik bitcoin kopen via een app zoals Blox deze heeft ontwikkeld…… of zal ik gebruik maken van een makelaar zoals BTC Direct in Nijmegen? Wat zijn de voordelen van een bitcoin-handelsbeurs zoals de Bitvavo Exchange in Amsterdam?
 • Wat zijn de risico’s, voor- en nadelen met het kopen van bitcoins?
 • Hoe moet ik me verhouden tot de dagelijkse koersvolatiliteit?
 • Waarom is bitcoin, net zoals goud, te beschouwen als een safe haven asset?
 • Welk nut heeft het kopen van bitcoins tijdens een financiële crisis – bv veroorzaakt door de economische impact van de Covid-19 pandemie?

De gids staat dus vol waardevolle informatie! Laten we beginnen met een beknopte samenvatting over bitcoin, de koers en hoe je bitcoins kunt kopen.

Bitcoin kopen voor de actuele Bitcoin koers?

De hieronder weergegeven bitcoin-koersverloop en volatiliteit van het afgelopen jaar is zeer aantrekkelijk voor een slimme handelaar, maar zeer verontrustend voor een nieuwe belegger. De bitcoin koers kan snel flink omlaag of omhoog schieten. Later in deze gids zullen we uitleggen waarop dit berust, wat je kunt doen en hoe jezelf kunt verhouden tot deze volatiliteit. Slimme handelaren kunnen op een exchange hier juist mooi op in spelen.

Wat we al uit de jaarlijkse koersgrafiek van Bitvavo kunnen vernemen, is dat het op lange termijn gaat om een wilde opwaartse koersvolatiliteit. Hoe kunnen we de wilde neerwaartse en opwaartse koersvolatiliteit verklaren? Laten we dit doen aan de hand van een zeer beknopte samenvatting over Bitcoin’s veelal onbegrepen waardepropositie en ontwikkelingsgeschiedenis:

Bitcoin kopen – beknopte samenvatting vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis

Sinds 2009 heeft Bitcoin zich organisch ontwikkeld en heeft het een eigen koers en kapitaalmarkt ontwikkeld. Deze ontwikkeling hangt samen met een langzaam groeiende gemeenschap van briljante ontwikkelaars, whizzkids, cypherpunks, vernieuwers en gebruikers die er in geslaagd zijn om een onmogelijk geacht project toch te verwezenlijken.

bitcoin btc kopen

Bitcoin was niks waard en had jarenlang geen koers aangezien het project gedoemd leek te zijn om te mislukken. In de opstartjaren leek het bitcoin project steeds op een mislukking uit te lopen, maar wist elke tegenslag en vermeende doodsstrijd te overwinnen. Elke overwinning zorgde voor meer aantrekkingskracht, nieuwe koersimpulsen en verdere groei van het netwerk. Bitcoin heeft bewezen dat het antifragiel is 6 6. Het concept antifragiel is door de wetenschappen en beurshandelaar Nassim Taleb in zijn boek Antifragiel geïntroduceerd geworden. Het gaat hier om dingen die baat hebben bij wandorde en sterker worden door het goed omgaan met onvoorspelbare, onverwachte gebeurtenissen die grote (existentiële) gevolgen kunnen hebben. Deze hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenissen met ernstige gevolgen worden door Nassim Taleb zwarte zwanen genoemd. Bijvoorbeeld, het coronavirus is een zwarte zwaan die en fragiel financieel systeem op haar knieën brengt. Bitcoin heeft zich op het internet bewezen als een antifragiel systeem dat na elke tegenslag heeft overwonnen, sterker uit de strijd is gekomen en nog nooit gehackt is geworden. Bron: Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain From Disorder, Penguin 2012. × . Daarom wordt bitcoin voor de gein ook wel vergeleken met de taaie en onbevreesde Honey Badger (honingdas).

Bitcoin is langzaam door toenemende netwerkeffecten elk jaar sterker geworden en heeft daardoor een voorspelbaar, onveranderbaar monetair beleid met een gegarandeerde absolute schaarste. In totaal kunnen er maximaal 21 miljoen bitcoins worden gedolven. De schaarste neemt verder toe door een terugkerend vierjaarlijks bitcoin halving fenomeen waardoor er voor de helft minder nieuwe bitcoins kunnen worden gevonden en verkocht worden. Veel beleggers die dit inzien kopen bitcoin omdat het schaarser dan goud is. Bitcoins kopen kun je beschouwen als het kopen van absoluut schaarse monetaire roerende goederen.

Bitcoin is vanuit een monetair oogpunt het beste beschouwen als een nieuwe objectieve, transparante en decentrale monetaire geldbasis (M0) 7 7. De monetaire basis M0 staat wordt ook wel basis- of reservegeld genoemd. Het is dat gedeelte van de totale geldhoeveelheid dat geschapen wordt door een monetaire autoriteit (meestal is dit een centrale bank). Basisgeld bestaat uit munten, papiergeld (zowel kasgeld in banken als bankbiljetten die onder het publiek circuleren) en de bankreserves die de banken bij de centrale bank aanhouden. Vanwege het stelsel van fractioneel bankieren dat in moderne economieën gangbaar is, vormt de monetaire basis slechts een klein deel van de totale geldvoorraad. De banken kunnen op basis van fractioneel bankieren geld als schuld/krediet scheppen. Bron: wikipedia. × met een eigen een driedimensionaal boekhoudsysteem en een programmeerbaar gedistribueerd computertransactienetwerk op basis van het Bitcoin protocol. Bitcoins kunnen niet worden geconfisqueerd. Bitcoin transacties kunnen niet worden gecensureerd. Bitcoin verwezenlijkt financiële soevereiniteit en verwezenlijkt een scheiding tussen de werking van gezond geld en het menselijke machtsspel (overheden/banken) over geld. Bitcoin is hierdoor een ook verbeterde digitale iteratie van goud en de goudstandaard. Het zou daardoor als een nieuwe objectieve wereldreservemunt kunnen fungeren binnen een nieuw hervormd financieel systeem.

Hieronder in de afbeelding kun je dit zien mooi zien aan de hand van het proces van geldschepping bij de centrale bank (ongelimiteerd), de productie van goud (schaars) en bitcoins (absoluut schaars).

Niettemin, bitcoin’s waardepropositie wordt als zodanig door de meeste beleggers nog niet zo begrepen; het beschikt nog niet over de benodigde historische bagage en marktkapitalisatie. Vele beleggers kopen bitcoin voor speculatieve doeleinden zonder kennis over deze waardepropositie. Er heerst nog veel onduidelijk en er zijn nog veel misverstanden. Bitcoin’s nog kleine markt is verder een speelveld van roekeloze margin traders op ongereguleerde exchanges. Inderdaad, het is een jonge, kleine, vrije markt zonder remmen. Dit veroorzaakt volatiliteit, maar ook mogelijkheden. Hierover later meer.

Deze samenvatting van Bitcoin’s waardepropositie zullen we in deze gids verder uitgebreid uitwerken. Laten we eerste een samenvatting geven over waar je het beste bitcoin kunt kopen.

Bitcoins kopen kun je op deze makkelijke en snelle manieren doen:

Bitcoin kopen in Nederland met ideal

Bij het aanschaffen van bitcoins zitten Nederlanders in een luxepositie. Als een financiële watergeus kan iedereen gemakkelijk de bitcoin-wateren testen met behulp van verschillende innovatieve Nederlandse bitcoinbedrijven. Voor het kopen en het actief verhandelen van bitcoin hoef je dus niet naar een buitenlandse partij; er zijn genoeg goede Nederlandse dienstverleners.

We raden onze lezers aan om de volgende Nederlandse diensten met elkaar te vergelijken:

Bitvavo (handelsbeurs), BTC Direct (wisselkantoor/makelaar) en Blox (de smartphone trading app). Je kunt bij deze Nederlandse dienstverleners heel makkelijk en veilig bitcoin kopen met iDEAL. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze diensten. Voor meer informatie over respectieve dienstverleners, klik op de lees meer over knop.

Bitvavo – Bitcoin handelsbeurs

Goedkoop bitcoins kopen, beheren en verhandelen op een handelsbeurs:

Blox – Nieuwe Bitcoin Smartphone App

Eenvoudig bitcoins kopen, verhandelen en beheren via een smartphone app:

BTC Direct – Klassieke Bitcoin Broker

Gemakkelijk euro’s omwisselen voor bitcoins en meteen versturen naar je eigen Bitcoin wallet:

Het is verder verstandig om verder te lezen om meer te leren over alle ander mogelijkheden waarop je bitcoins kunt kopen en verhandelen. Bekijk de inhoudsopgave en bezoek ook andere Bitcoin handelsbeurzen die we hier bespreken. Neem je tijd, we zijn nog vroeg; er is geen haast.

Introductie – bitcoins kopen op basis van kennis leidt je door een konijnenhol!

bitcoin rabbit hole
The Bitcoin rabbit hole..

Bezint eer gij begint met Bitcoin. Bitcoin is een complex onderwerp en vele lezers omschrijven het ontdekken van Bitcoin als een Alice in Wonderland ervaring. Laten we eens het witte konijn volgen en meteen beet nemen! Verwacht niet dat je alles meteen inziet, het kost tijd. Deze gids is gebaseerd op langdurig onderzoek. Bitcoins kopen als een uniek beleggingsobject is eigenlijk iets secundair; Bitcoin is primair een uniek financieel technologisch wonderwerk in de geschiedenis van de mensheid. Het is tijdens de financiële crisis van 2008 door Satoshi Nakamoto gelanceerd met als doel om de financiële emancipatie van de mensheid mogelijk te maken. Na 11 jaar ontwikkeling zijn we nu getuige van een unieke financiële paradigmatische verschuiving waar iedereen aan kan deelnemen. Ben jij er klaar voor? Lees verder of voeg dit artikel toe aan je persoonlijke leeslijst voor later.

Waarom zou ik Bitcoin kopen? Wat is Bitcoin? Wat is de waardepropositie?

Bitcoins (BTC) kopen gaat om het verkrijgen van uniek, onvervreemdbaar, schaars digitaal eigendom. Digitaal eigendom dat als geld (monetair roerend goed) functioneert binnen een decentraal netwerk.

BTC kopen - Bitcoin scheiding geld en staat
Strikte scheiding kerk en staat – 1796

Het is een netwerk van gelijkwaardige deelnemers dat onkraakbaar, bijna onveranderlijk en niet te censureren is. Het is een decentraal netwerk dat als een alternatief en gezond financieel systeem fungeert zonder systeembanken en centrale banken. De mensheid heeft nog nooit geld gehad zonder muntheren, koningen of banken. Bitcoin verwezenlijkt een nieuwe scheiding der machten: scheiding van het bankwezen/de overheid van het geld 1 1. Een van de belangrijkste voorwaarde voor het mogelijk maken van een vrije samenleving is de scheiding van kerk en staat. De kerkelijke macht en staatskundige macht mogen niet in de zelfde handen zijn. Dit is trouwens een langdurig proces geweest, een proces die op gang was gebracht door Baruch de Spinoza (1632-1677), een van de eerste verlichtingsdenkers. Bron: Ethica (1675). Wat zou Spinoza hebben gezegd over de uitvinding van de Bitcoin? Volgens de Nobelprijs winnaar in de economie, F.A. von Hayek zou een scheiding van staat en geld in de grondwet moeten worden vastgelegd. Hij pleitte voor de afschaffing van het verplicht gebruiken van wettige betaalmiddelen en de herintroductie van een vrije marktwerking voor geld. Voor meer informatie: F.A. von Hayek, The Road to Serfdom (1944), The Denationalization of Money (1976). × .

Bitcoin functioneert zonder de conventionele hiërarchische verdeel – en heerssystemen en decentraliseert de corrumperende machtsconcentratie van geld over een gelijkwaardig transparant netwerk zonder heersers. Niemand is de eigenaar van het Bitcoin p2p-netwerk, het is van iedereen die deelneemt. Het helpt iedere deelnemer om financiële zelfbeschikking te verwezenlijken.

bitcoin kopen separation money bank state
Scheiding geld en staat & bank – 2009

Je bent namelijk volledig heer en meester over je eigen bitcoins. Ze zijn immers unieke schaarse monetair roerende goederen in de blockchain waarover jij de onbetwiste eigenaar bent. Bitcoins bieden je een unieke financiële soevereiniteit zonder derde partij risico’s.

Bitcoins kopen doe je met behulp van een betrouwbare Nederlandse exchange zoals Bitvavo of BTC Direct en een goede Bitcoin-wallet. Niemand (zelfs een hacker) kan dan de bitcoins van je afpakken wanneer je de portemonnee goed hebt beveiligd.

Hoe vreemd het misschien ook mag klinken, bitcoins zijn als monetaire goederen (geld) het beste te vergelijken met virtuele goudbaartjes. Bitcoin imiteert de werking van goud. Er kunnen uiteindelijk maar 21 miljoen bitcoins worden gedolven door de Bitcoin miners. De Bitcoin geldhoeveelheid kan niet worden uitgebreid. Er zit een max cap op en 18 miljoen bitcoins zijn al gedolven!

De bitcoins zullen in de toekomst (al in 2024) een hogere voorraad-tot-productie verhouding (stock-to-flow) krijgen dan goud! Bitcoin is het hardste en schaarste gezonde geld dat de mensheid ooit heeft uitgevonden.

Bitcoins kopen – schaarste stuurt prijs!

bitcoin kopen als een belegging

Bitcoins zijn absolute schaarse monetaire goederen. De verzamelde netwerkeffecten van Bitcoin garanderen deze absolute schaarste. Absolute schaarste is een nieuw fenomeen in onze menselijke geschiedenis. In onze werkelijkheid bestaat er geen absolute schaarste, maar nu is er Bitcoin. Wanneer je bitcoins koopt moet je beseffen dat bitcoin’s toenemende schaarste de langetermijnprijsontwikkeling stuurt. De Nederlandse anonieme quant PlanB (Twitter: @100trillionUSD) heeft hiervoor een statistisch model voor opgesteld die getoetst en significant is. Het model toont aan dat Bitcoin’s toenemende schaarste een wezenlijke factor is voor Bitcoin’s prijsontwikkeling. Quants zijn vaak briljante wis- en natuurkundigen die in de financiële sector modellen maken om risico’s te analyseren en financiële producten te waarderen. Hieronder kun je twee varianten van PlanB’s model zien. Hij heeft deze gemaakt om het verband tussen de schaarste en de marktwaarde van Bitcoin vast te stellen op basis van Bitcoin’s stock-to-flow ratio. Waarom zou iemand bitcoins kopen als er niet zou kunnen worden vastgesteld wat ongeveer de marktwaarde zou moeten zijn. De marktwaarde van Bitcoin is volgens PlanB’s hypothese een functie van haar stock-to-flow verhouding die de toenemende schaarste bepaald.

Bitcoin kopen als lange termijn investering
btc kopen ideal
Bitcoin’s pad geeft een vermogenstransitie weer => Koop Bitcoin bij Bitvavo of Blox !

Inderdaad, de toenemende schaarste op de markt zal leiden tot steeds hogere Bitcoin prijsplateau’s. Met behulp van deze wiskundig getoetste modellen kun je op gezette tijden voordelig bitcoins kopen door de juiste BTC/USD instapmomenten te vinden. Mocht het model niet breken, dan zullen de aangekochte bitcoins op lange termijn zorgen voor een enorme vermogensopbouw voor de koper. Volgens het model kunnen we na mei 2020 een Bitcoin koers ontwikkeling verwachten die na zo’n dik jaar boven de $55.000,- zal uitkomen. Waarschijnlijk zal de koers voor de volgende halving in 2024 de $100.000 kunnen bereiken. Mocht de Bitcoin koers na dit jaar niet boven dit prijsniveau uitkomen, dan breekt het model. De komende twee jaar zal het duidelijk worden of het model 100 % werkt. Niettemin, het is duidelijk dat de stock-to-flow verhouding Bitcoin schaarser maakt en er minder bitcoins te koop zullen worden aangeboden. Het geeft ook aan dat het kopen van bitcoins een lange termijn belegging is die in het licht van de halving cyclus moet worden geëvalueerd en niet de dagelijkse koersvolatiliteit.

Bitcoins kopen – nieuwe monetaire basis.

Bij toenemende financiële repressie (gevolgen negatieve rentevoeten en globale geldverruimingspolitiek) is de verdere ontwikkeling van Bitcoin tot een vertrouwd monetair goed voor waardeopslag onvermijdelijk. Bitcoins kopen zal in toenemende mate een financiële hegde zijn tegen een falend monetair schuldensysteem. De enorme globale schuldenberg neemt exponentieel toe. De koersen van de effectenmarkten, maar ook die van de vastgoedsector heeft niets meer te maken met de waarde van de onderliggende activa. Het is een uitdrukking van toenemende inflatie, het verlies aan koopkracht voor Jan Modaal en het waardeloos worden van het huidige fiat-geldstelsel. Voorbeeld: een gemiddelde inflatie van 3% steelt de helft van de koopkracht van een opgebouwd vermogen over een periode van 20 jaar.

Bitcoin werkt onafhankelijk als een alternatief geldstelsel op basis van de principes van gezond geld en schaarste. Het hierboven eerder besproken model van Plan B gaat eigenlijk een stap verder. Het model lijkt een gestage vermogenstransitie weer te geven van de waarde in fiat-geld naar bitcoin. Een aantal bitcoins kopen en veilig opslaan voor de lange termijn lijkt dan een veilige zet. Het is als ware een afdekking tegen inflatie en call-optie op de verwezenlijking van een nieuw decentraal monetair systeem, vooral in het geval als het oude systeem in elkaar valt. Na de Bitcoin halving van 2028 zal volgens het model het prijsplateau van Bitcoin boven de $ 1 miljoen uitkomen.

Deze vermogenstransitie is niet uit te sluiten als we verder beseffen dat fundamenteel de Bitcoin kan functioneren als een betere, nieuwe variant van de gouden standaard 2 2. Sinds de Nixon Shock in 1971 heeft de USA de wereld losgekoppeld van de gouden standaard. Fiat geld vooral nu in de vorm van fiduciair geld onder de volledige controle van de systeembanken is er voor in de plaats gekomen. De Amerikaanse Centrale Bank (Federal Reserve) heeft dankzij het Petro Dollar Recycle systeem (opgezet door Kissinger met de OPEC-landen) de Amerikaanse Dollar als de wereldreservevaluta kunnen handhaven en ongelimiteerd kunnen printen voor het financieren van vooral de activiteiten van het militair-industrieel complex. De koopkracht van de Dollar is van 1971 tot heden met meer dan 80 % gedaald. Verder is het belangrijk om te vermelden dat de goudprijs 'beheerd' en gemanipuleerd is geworden door het bankenkartel door middel van ongedekte termijncontracten en prijsafspraken (London Gold Fix). Dit is een vorm van economische censuur die onbegrensde macht verschaft aan de gelddrukkers. Bronnen: 1. Dr. Saif Ammous, 2018. The Bitcoin Standard. Wiley. & George Gilder, 2016. The Scandal of Money. Regnery Publishing. 2. Zie ook ons artikel over de goudprijs manipulatie: /goudprijs/. Zie ook Financial Times artikel van Henry Sanderson (16.09.2019) - Three JPMorgan metals traders charged with market manipulation - US prosecutors allege ‘massive, multiyear scheme’ to defraud customers: https://www.ft.com/content/2d7be5a6-d87a-11e9-8f9b-77216ebe1f17 × . Bitcoin kan als een monetair goed dienen als een nieuwe decentrale monetaire basis en rekeneenheid voor economische waarde waarbij geen menselijk vertrouwen voor nodig is . Er hoeft geen beroep meer worden gedaan op derde partijen zoals een onafhankelijke boekhouder.

Het boek over o.a. dubbel boekhouden – 1494 .

Dit is met Bitcoin mogelijk wanneer je verder beseft dat Bitcoin niet alleen een technologische revolutie is op het gebied van geld, maar ook op het gebied van boekhouden. Het huidige financiële systeem is gebaseerd op dubbel boekhouden.

Bitcoin verwezenlijkt een nieuw optimaal en veilig driedimensionaal boekhoudsysteem met de satoshi (sat) als de kleinste rekeneenheid (unit of account). Bitcoin is daardoor niet alleen een monetaire, maar ook een boekhoudkundige revolutie. Bitcoin kan hierdoor als een gedecentraliseerde onafhankelijke reservemunt opereren binnen een multipolaire wereld van mogelijk verschillende reservemunten van banken en landen die elkaar niet vertrouwen. Een hervorming of ineenstorting van het huidige fragiele financiële systeem is onvermijdelijk.

In deze context is ook de transitie 5 5. Deze transitie werd uitvoerig besproken tijdens de 9th Conference on the International Monetary System 2019 – Past & Present & Future. Deze conferentie was georganiseerd door de Centrale Bank van Zwitserland. Deze conferentie werd bijgewoond door de belangrijkste kopstukken binnen het huidige monetaire systeem; waaronder: – Agustin Carstens, voorzitter BIS, – Christine Lagarde, voorzitter IMF etc. Voor meer info: /cryptonieuws/conferentie-international-monetary-system-2019-past-present-future/ × van een unipolaire naar een multipolaire wereldorde al begonnen. Als Bitcoin de positieve technologische ontwikkeling en verdere adoptie doorzet, is de introductie van een Bitcoin standaard binnen een nieuw globaal hervormd financieel systeem niet uit te sluiten.

Als een monetaire basis zou Bitcoin voor de mensheid kunnen dienen als de nieuwe apolitieke, objectieve meetstandaard voor waardebepalingen op basis van schaarste. In de afbeelding hieronder wordt dit mooi weergegeven.

bitcoin kopen
goud als sound money

De objectieve rekeneenheid voor economische waarde werd in de industriële samenleving het best vervuld door goud in de de vorm van een gouden standaard. De goud standaard werd uiteindelijk door de financiële machthebbers en overheden misbruikt, als geld uit de roulatie genomen, als standaard uiteindelijk geheel losgelaten (1971) en als koers gemanipuleerd 2 2. Sinds de Nixon Shock in 1971 heeft de USA de wereld losgekoppeld van de gouden standaard. Fiat geld vooral nu in de vorm van fiduciair geld onder de volledige controle van de systeembanken is er voor in de plaats gekomen. De Amerikaanse Centrale Bank (Federal Reserve) heeft dankzij het Petro Dollar Recycle systeem (opgezet door Kissinger met de OPEC-landen) de Amerikaanse Dollar als de wereldreservevaluta kunnen handhaven en ongelimiteerd kunnen printen voor het financieren van vooral de activiteiten van het militair-industrieel complex. De koopkracht van de Dollar is van 1971 tot heden met meer dan 80 % gedaald. Verder is het belangrijk om te vermelden dat de goudprijs 'beheerd' en gemanipuleerd is geworden door het bankenkartel door middel van ongedekte termijncontracten en prijsafspraken (London Gold Fix). Dit is een vorm van economische censuur die onbegrensde macht verschaft aan de gelddrukkers. Bronnen: 1. Dr. Saif Ammous, 2018. The Bitcoin Standard. Wiley. & George Gilder, 2016. The Scandal of Money. Regnery Publishing. 2. Zie ook ons artikel over de goudprijs manipulatie: /goudprijs/. Zie ook Financial Times artikel van Henry Sanderson (16.09.2019) - Three JPMorgan metals traders charged with market manipulation - US prosecutors allege ‘massive, multiyear scheme’ to defraud customers: https://www.ft.com/content/2d7be5a6-d87a-11e9-8f9b-77216ebe1f17 × . Elk geldstelsel onder controle van een aantal machthebbers leidt tot verdere machtscentralisatie en misbruik van het geld voor eigen doeleinden. Bitcoin is decentraal en maakt een definitieve scheiding tussen machthebbers (bank/overheid) en het geld. Ieder volwaardige deelnemer binnen het Bitcoin netwerk is een soeverein binnen een globaal netwerk van gelijke meesters. Bitcoin is potentieel de beste objectieve rekeneenheid voor economische waarde in het huidige globale internet en digitale informatietijdperk. Hieronder in de afbeelding kun je het ontwikkelingspad van Bitcoin zien van digitale curiositeit tot een globale monetaire basis. Bitcoin zal steeds meer een geopolitieke impact krijgen. Bitcoins kopen doe je vanuit dit kader met een lange termijn visie.

Bitcoin kopen met lange termijn visie
Leestip: waar kan ik het beste BTC aanschaffen?

Bitcoins kopen – de koersschommelingen! 

hoe bitccoin kopen

Als het gaat om de volatiliteit, je zult moeten leren omgaan met de koersschommelingen. Bitcoin’s weg naar een monetaire basis en een nieuw decentraal betalingsnetwerk zal tijd vergen. In deze zin moet je bedenken dat het kopen van bitcoins er niet voor zorgt dat je snel rijk wordt, eerder langzaam. Langzaam aangezien het kopen van bitcoins een pro-actieve handeling is voor koopkrachtbescherming en het verwezenlijken van financiële zelfbeschikking. Binnen het huidige bankenstelsel is er geen financiële autonomie, privacy en koopkrachtbescherming; alles is in feite gebaseerd op schuldbewijzen. De toenemende inflatie en negatieve spaarrente vernietigen het opbouwde vermogen (van spaargeld en pensioenen). Bitcoin gaat om de opbouw van een nieuw decentraal financieel gelijkwaardig systeem voor vermogensbescherming en -behoud. Dit kost tijd. Wanneer de waardepropositie van Bitcoin als een gezond decentraal geldstelsel zonder banken verder wordt onderkend, kan de koers tijdens een volgende financiële crisis ver omhoog schieten. De bitcoins worden steeds schaarser en de kapitaalmarkt is zeer klein. Er is internationaal genoeg vluchtkapitaal die naar een veilige haven zal zoeken. Dit is niet een gegeven feit. Bitcoin kopen moet je dan ook doen op basis van begrip over de werking en ontwikkeling van Bitcoin, zoals haar netwerk-effecten, en natuurlijk het huidige financieel repressieve beleid van de centrale banken.

zal ik sparen of beleggen

Het huidige financiële systeem en bankenstelsel is in verval waarbij de Euro systematisch verder zal worden ontwaard. Bitcoins kopen gaat ook om het ontsnappen aan de verwezenlijking van een totalitair neo-feodaal systeem op basis van schuldslavernij. Dit is het uiteindelijke resultaat van financiële repressie. Zonder financiële vrijheid, privacy en zelfstandigheid is er geen welvarende open samenleving en echte democratie mogelijk. Dit inzien kost ook tijd, maar op basis van een beter begrip, sta je wel sterker in de volatiele Bitcoin markt. Neem de tijd en neem voorzichtige stappen met het ontdekken van Bitcoin.

Bitcoin kopen & hodl

Deze ontwikkeling zal niet zonder hakken of stoten gaan en is verbonden aan risico’s. Kennis over Bitcoin is nog asymmetrisch. Vandaar, bitcoins kopen gaat nu altijd gepaard met flinke koers schommelingen (snel flink omhoog / snel flink omlaag) aangezien de globale handelsvolumes en de kapitaalmarkt nog zeer klein is. De volatiliteit wordt verder versterkt door pure speculatie van daghandelaren op basis van verschillende technische analyses, propaganda, misverstanden, oplichtingspraktijken en onbegrip. Gedegen kennis over Bitcoin ontbreekt bij de meeste mensen. De meeste daghandelaren speculeren op de koersschommelingen met marge op de ongereguleerde derivatenhandel. Schrik niet wanneer de koers plotseling valt door margin calls, blijf kalm en HODL.

De Bitcoin koers volatiliteit is te vergelijken met een achtbaan. Een Bitcoin analist (Twitter: @phraudsta) heeft in het artikel, Falsifying Stock-to-Flow As a Model of Bitcoin Value, de bovenstaande besproken modellen van PlanB over Bitcoin’s waarde ontwikkeling getoetst. Hij heeft ze niet kunnen falsifiëren. De modellen zijn correct. Hij heeft zelfs kunnen vaststellen dat er sprake is van statistische co-integratie. De Bitcoin koers is hier te vergelijken met een dronken man en Bitcoin’s voorraad tot productie ratio de weg naar huis. Hieronder kun je een grafiek zien over de manier waarop de Bitcoin koers in dollars is gecorreleerd met de stock-to-flow verloop.

Leestip: waar kan ik het beste BTC aanschaffen?
waarom bitcoins kopen

Niettemin, bitcoins kopen is gekoppeld aan een onvoorspelbare volatiliteit. Er is een opwaartse volatiliteit, maar ook een neerwaartse volatiliteit. Er kunnen heftige correcties optreden waardoor vaak onervaren handelaren in paniek verkopen. Ondanks de jarenlange volatiliteit van de onvolwassen Bitcoin markt, wordt er al meer dan 11 jaar hard gewerkt aan Bitcoin aangezien het gaat om de opbouw van een nieuw financieel technologisch wonderwerk. Speculatie en volatiliteit horen hierbij. Uiteindelijk zal de toenemende schaarste de marktwaarde gaan bepalen en de koers verder opwaarts sturen. Naarmate de markt groter, professioneler en volwassener wordt zal de volatiliteit verder afnemen (ontnuchteren).

Programmeurs, beleggers en entrepreneurs met een visie werken voor de lange termijn. Elke programmeur of entrepreneur is welkom om een steentje bij te dragen aan Bitcoin. Het is een open-source project waar voortdurend aan wordt gewerkt door vrijwilligers en bedrijven (waaronder Twitter). Hierdoor wordt Bitcoin elk jaar een beter netwerk met een alsmaar sterker wordend netwerk effect 3 3. Een netwerkeffect is het effect dat ervoor zorgt dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers zijn die hetzelfde product of de dienst al gebruiken. Dit betekent ook dat wanneer iemand van een product of dienst gebruik gaat maken, de waarde ervan voor huidige gebruikers zal toenemen of de potentie daartoe heeft. Bron: Wikipedia. Bitcoin kent 7 verschillende elkaar versterkende netwerk-effecten. Voor meer informatie: /bitcoin/network-effects/ × . Vanuit dit perspectief is bitcoins kopen bij Bitvavo of Blox ook een slimme zet: een alsmaar sterkend wordend netwerk zal steeds meer waard zal worden en de vraag naar bitcoins verder versterken.

Bitcoin kopen tijdens een liquiditeitscrisis en financiële crisis?

Bitcoin en bekende safe haven activa, waaronder goud, worden door beleggers in moeilijkheden tijdens een liquiditeitscrisis eerst verkocht aangezien ze geen of minder contractuele tegenpartij risico’s hebben en daardoor makkelijker voor cash kunnen worden ingewisseld. Een liquiditeitscrisis zorgt voor deflatie en veroorzaakt daardoor al snel een nieuwe krediet/bankencrisis. Centrale banken zullen door het voeren van een beleid van verdere financiële repressie banken, overheden en bedrijven moeten redden via allerlei kapitaalinjecties. Dit zal op termijn zorgen voor verhoogde (hyper)inflatie risico’s, mogelijke nieuwe staatsschuldencrisis en daarmee ook meer interesse voor veilige ongecorreleerde activa.

Dit scenario biedt mogelijkheden voor een value investor met een lange termijnvisie voor bitcoin. Bitcoin is ontworpen om als een anti-fragiel decentraal financieel netwerk altijd te kunnen blijven werken waarbij de bitcoin sats als een objectieve monetaire basis (M0) en rekeneenheid kunnen dienen. De bitcoins zijn absoluut schaars en representeren een uniek monetair bezit zonder tegenpartij risico’s. Het gehele fragiele centraal gestuurde financiële schuldensysteem op basis van fiat-geld is gebaseerd op basis van tegenpartij risico’s met betrekking tot schuldbewijzen en -instrumenten. Het is uiteindelijk afhankelijk van een vertrouwen in de expansieve monetaire politiek van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Wanneer het vertrouwen verdwijnt door bijvoorbeeld een zwarte zwaan scenario zoals een pandemie, zal het systeem volledig kunnen imploderen. Bitcoins kopen als een verzekering tegen een fragiel financieel systeem en bankencrisis.

Bitcoins kopen in het kader van de financiële impact van het Covid-19-viruscrisis?

Ter introductie, sinds de Kredietcrisis van 2008 is het financiële systeem niet structureel hervormd geworden. Systeembanken en belangrijke multinationals (too big to fails) hadden bail-outs ontvangen om niet bankroet te gaan. De Federal Reserve heeft via programma’s van kwantitatieve verruiming en steeds lagere rentevoeten het financieel systeem gesmeerd en daarmee ook nieuwe zeepbellen geblazen in onder meer de effectenhandel en de Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkt. Het spel dat met rommelhypotheekbundels (CDO’s) in 2008 werd gespeeld wordt nu herhaald met rommelobligatiebundels (CLO’s) van het Amerikaanse bedrijfsleven.

De uitgave van Amerikaanse bedrijfsobligaties is enorm toegenomen. Het Amerikaanse bedrijfsleven heeft nu een schuldenlast van zo’n $17500 miljard. Door verdere securitisatie kunnen deze leningen worden verpakt en doorverkocht als Collaterized Loan Obligaties (CLO’s) aan beleggers. De uitbraak en verdere spreiding van het coronavirus (Covid-19) zal voor een groot gedeelte de belangrijkste wereldeconomieën stilleggen en daarmee verschillende structurele schuldproblemen blootleggen, waaronder de CLO-rommelobligaties.

De monetaire wapens van de Federal Reserve, ongelimiteerde kwantitatieve schuldverruiming en de invoering van negatieve rente, zijn machteloos wanneer de grootste wereldeconomie op slot gaat. Het risico op hoge inflatie en een ineenstorting van het financieel systeem neemt toe doordat niet alleen bedrijven maar ook systeembanken bankroet zullen gaan en in de rij zullen staan voor een nieuwe bail-out.

Beleggers zullen verlieslijdende en risicovolle posities verkopen voor cash waardoor een verdere deflatie op de effectenbeurzen zal plaatsvinden in de vorm van nieuwe beurscrashes, hetgeen het CLO-probleem zal blootleggen en daarmee belangrijke systeembanken (zoals de bankroete Deutsche Bank) in gevaar zal brengen. De centrale banken zullen dag en nacht bezig zijn om vuurtjes te blussen met ongelimiteerde kapitaalinjecties waarbij het risico op een systeemcrisis en hyperinflatie verder toeneemt. De Amerikaanse Federal Reserve zal in 2020 meer dan 6 biljoen dollars ($6.000.000.000.000) in omloop brengen om de economie van ondergang te behoeden. Hoeveel zal de Europese Centrale bank verder in 2020 moeten printen om de Europese economieën te ondersteunen?

bitcoin als een verzekering tegen hyperinflatie

Cash posities van beleggers zullen in het licht van een ongelimiteerde monetaire printpolitiek gaan zoeken naar veilige activa. Activa die geen tegenpartij risico’s hebben en niet gecorreleerd zijn aan het huidige financiële systeem. Goud zal een eerste belangrijke keuze zijn, maar door de tekorten, de niet-transparante markt, risico’s en inherente beperkingen zal Bitcoin als een reserve asset worden toegevoegd. Waarom?

Bitcoin zal als een nieuwe alternatief decentraal systeem blijven werken wanneer de oude financiële orde mogelijk door het coronavirus in elkaar stort. Het verschepen van goudbaren in fregatten en het gebruik van gouden muntjes in de winkel is in beginsel niet praktisch in dit globale internet-tijdperk. Bitcoin is uiteindelijk het ideale internet geldstelsel voor geopolitieke vijanden aangezien de werking van Bitcoin geen wederzijds vertrouwen veronderstelt zoals dit met goud wel het geval is. Na elke 10 minuten zal het Bitcoin netwerk een nieuwe transactieblok blijven produceren.

Bitcoin is nuttig als een safe haven asset en komt meteen met een eigen betalingsnetwerk. Iedereen kan meteen gebruik maken van het Bitcoin netwerk met behulp van een Bitcoin wallet app. Mocht een bank zijn gesloten (Bank Holiday) en er geen pinpas meer werken, dan is er altijd nog het Bitcoin betalingsnetwerk. Elke winkelier en elke burger kan meteen bitcoin gebruiken en accepteren als een betalingsmiddel. Vandaar, bitcoin kopen op een exchange zoals Bitvavo of BTC Direct is een verzekering tegen een mogelijke desastreuze economische impact van het coronavirus voor de huidige financiële orde. Het is een veilige haven voor spaargeld en call-optie voor de adoptie van een nieuw open decentraal financieel systeem waar iedereen nu op kan overstappen. Nu alvast bitcoins kopen geeft je een belangrijke voorsprong mocht het zover komen. Beter op tijd dan te laat ageren.

Bitcoins kopen en Bitcoin’s Sharpe ratio.

De koers volatiliteit en angst voor Bitcoin’s koersschommelingen kan ook uit de volgende invalshoek worden bekeken: de Sharpe ratio. De Sharpe ratio van Bitcoin veel hoger in vergelijking met alle andere mogelijke activa. Hieronder in de grafiek kun je een vergelijking zien tussen Bitcoin’s Sharpe ratio met die van Amerikaanse activa en goud.

bitcoin kopen risicovol
Bitcoin’s Sharpe ratio in 2019 is > 3 = Koop Bitcoin bij Bitvavo of Blox !

Inderdaad, bitcoins kopen is niet zo risicovol als je gewoon voor de lange termijn belegt. Bitcoin heeft een veel hogere Sharpe-ratio dan alle mogelijke populaire beleggingsactiva. Bitcoins kopen is voor elke belegger een verantwoorde beslissing. Bitcoin heeft als nieuw beleggingsobject een zeer hoge Sharpe-ratio, beschikt over netwerkeffecten en krijgt verder ondersteuning krijgt van PlanB’s wiskundig model. In 2020 zullen de modellen flink verder worden beproefd tijdens de volgende Bitcoin halving en de aanstaande economische recessie. Zal ik bitcoins kopen en daarmee het risico nemen dat het model toch niet werkt zoals uitgerekend? De hoge Sharpe-ratio geeft in ieder geval aan dat dat een belegger zeer veel extra rendement kan behalen voor het genomen risico. Bitcoins kopen doe je dan ook voorzichtig met beleid. Koop bitcoins met geld waarmee je een risico kunt nemen en dat je kunt veroorloven om te verliezen.

bitcoin kopen ideal

Waarom zou je op basis van deze informatie niet alvast voordelig een beetje bitcoins kopen bij Bitvavo in Amsterdam, Blox en BTC Direct in Nijmegen? De bitcoins zijn uiterst schaars, worden steeds schaarser. De unieke stock-to-flow verhouding van Bitcoin is superieur dan die van goud, de Sharpe ratio is hoog en het Bitcoin netwerk wordt elk jaar sterker. Meer informatie over hoe je verder kunt omgaan met het timen van je aankoop kun je later lezen in hoofdstuk 10, 11 en 12 van deze gids (zie inhoudsopgave). Heb je al een handelsrekening geopend om eens te beginnen? Aarzel niet, begin meteen klein bedrag en koop Bitcoin (BTC) bij Blox, Bitvavo of BTC Direct!

Bitcoin kopen – in kleinere rekeneenheden!

bitcoin btc kopen

Voor de beginner is het belangrijk te beseffen dat bitcoins deelbaar zijn tot 8 nullen achter de komma. Je kunt kleinere eenheden van 1 Bitcoin kopen. De grootste rekeneenheid is een bitcoin (BTC). De kleinste rekeneenheid binnen Bitcoin is een Satoshi (Sat). 1 Bitcoin bestaat uit 100 miljoen Satoshi’s. Elke Bitcoin transactie wordt berekend in Satoshi’s (sat). 0.01 Bitcoin kopen is mogelijk en je koopt in dat geval 1 miljoen sats. 0.01 BTC is 1 honderdste deel van 1 BTC en wordt daarom ook Bitcent (cBTC) genoemd. Een andere eenheid is de Bitcoin Bit (mBTC). De term Bit is een afkorting van de millibitcoin of millibit. Het staat voor 1 duizendste deel van 1 hele Bitcoin. Wil je 1 Bitcoin kopen, zal dit worden weergegeven als 1000 bits (1000 mBTC) en representeert 100.000 Sats. Inderdaad, precies zoals we de eurocenten hebben, kan er ook in kleinere Bitcoin eenheden gerekend worden zoals sats, bitcents, millibits of bits. Handelsbeurzen zullen in de toekomst meer en meer deze Bitcoin terminologie gaan toepassen. Binnen het nieuwe betalingsnetwerk bovenop Bitcoin voor onmiddellijke microbetalingen, het Bitcoin Lightning Network, wordt er vooral in Satoshis (sats) gerekend. Waarschijnlijk zullen we spoedig alleen (af)rekenen in Bitcoin sat en alleen bitcoin sats kunnen kopen .

Hoe en waar kan ik de bitcoins kopen?

In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal manieren over hoe en waar je bitcoins kunt kopen. Er zijn verschillende manieren waarop je bitcoins kunt kopen. We raden onze lezers aan om deze manieren te bekijken en te vergelijken om zodoende te leren wat het beste past.

Bitcoin kopen met iDEAL in Nederland!

In Nederland zijn er verschillende dienstverleners in de vorm van makelaars en beurzen actief waar je Bitcoin met iDEAL kunt kopen.

blox bitcoin kopen

We beginnen met de meest eenvoudige manier die uitermate geschikt is voor onzekere beginners: de BLOX crypto trading app voor iOS en Android. Deze Bitcoin-app is overigens ontwikkeld door BTC Direct, een van de bekendste en oudste wisselkantoren van Nederland. In de app is het mogelijk om naast bitcoin ook andere cryptomunten aan te schaffen voor een vaste handelscommissie van 1 %.  Een zowel voor- als nadeel is dat BLOX geen volwaardige bitcoin wallet is. Dit betekent dat je geen bitcoins kan versturen uit de app; je kunt alleen euro’s terugstorten naar de bankrekening die is gekoppeld aan je BLOX-account. Dus, wanneer je bitoins koopt met Blox Bitcoin app, worden ze door Blox offline veilig beheerd en opgeslagen.

BTC kopen

Mocht je dit problematisch vinden dan kun je als tweede optie bitcoin kopen en deze in eigen beheer op je Bitcoin-wallet bewaren met behulp van BTC Direct. BTC Direct is een Bitcoin wisselkantoor. Je kunt hier eenvoudig voor een handelscommissie van 2 % euro’s omwisselen voor bitcoin. De bitcoins worden direct naar je Bitcoin wallet gestort. Op deze manier heb jezelf de controle over de aangekochte bitcoins. Leer dan wel meer over de werking van een Bitcoin-wallet. Lees onze Bitcoin-wallet gids voor meer informatie. Ben je al bekend met BTC Direct en je wilt een alternatief eens evalueren? Bekijk dan eens de dienstverlening van Satos in Lelystad. Satos is net zoals BTC Direct sinds 2013 actief als een Bitcoin-makelaar en levert een vertrouwde en goede dienstverlener. Bitcoins kopen is bij Satos zelfs goedkoper dan bij BTCdirect. Satos rekent 1 % tot 1,5 % marge. Niettemin, de goedkoopste makelaar in 2019 in Nederland is de nieuwkomer Coinmerce.

Beschik je nog niet over een Bitcoin-wallet en je wilt graag snel bitcoins kopen? Test dan eerst eens de BLOX app. Maak gebruik van de promotiecode BESTEBANK bij je registratie in de Blox app. Hierna zal je direct € 5,00 in de BLOX app ontvangen. Koop hiervoor gratis bitcoin. Vergelijk vervolgens de werking van deze app met de diensten van BTC Direct (makelaar) en Bitvavo (handelsbeurs).

+ Ontvang nu € 5 ,- gratis!

promocode: BESTEBANK

ada kopen beste ada koers

De wilde koersverloop en volatiliteit van Bitcoin is zeer aantrekkelijk voor een slimme handelaar. Vandaar, ten derde, goedkoop Bitcoin kopen kun je het beste doen op een handelsbeurs. Wil je Bitcoins kopen en actief kunnen verhandelen voor een zeer lage handelscommissie (0.25%)? Dan kun je dit het beste doen met de enige echte handelsbeurs van Nederland: Bitvavo in Amsterdam. Bitvavo beschikt over over een gebruiksvriendelijk handelsplatform en een beheerde Bitcoin-wallet. Je kunt vanuit een Bitvavo-handelsrekening alles beheren en de goedkoopste bitcoin bemachtigen. Verder is het gemakkelijk dat Bitvavo meer dan 50 cryptomunten ondersteunt. Als je nog niet over een Bitcoin-portemonnee beschikt en graag bitcoin actief wil verhandelen voor euro en andere crypto’s, dan is het eenvoudigste en het goedkoopste om bitcoins met iDEAL te kopen bij Bitvavo. Bijzonder om te vermelden is dat het handelsplatform van Bitvavo gekoppeld kan worden met de Cryptohopper. Dit is een geautomatiseerde handels-bot waarmee gebruikers 24/7 met ongeëvenaard gemak kunnen profiteren van Bitcoin-handelsmogelijkheden. Het stelt Bitcoin-handelaren in staat om automatisch handelsstrategieën uit te voeren. De goedkoopste bitcoin kopen op de gewenste prijsdoelen zal hierdoor een stuk makkelijker worden.

Bitvavo in Amsterdam

De exchange voor zowel beginners als gevorderden.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan kopen van bitcoins bij een Nederlandse dienstverlener waaronder veiligheid, kwaliteit, ondersteuning en regulering. Bitvavo en BTCDirect voldoen aan de geldende anti-witwasrichtlijnen (AMLD4/5) en werken samen binnen de VBNL aan de ontwikkeling van een gezonde Bitcoinsector in Nederland onder toezicht van de Nederlandsche Bank. De Bitcoin belegger kan ook eenvoudig bij de fiscus aantonen dat de bitcoins bij een goedgekeurde dienstverlener volgens de Nederlandse wet- regelgeving zijn gekocht en verhandeld.

Dus, het is voor de meeste Nederlanders aan te raden om bitcoins te kopen op de handelsbeurs van Bitvavo, met behulp van de wisseldienst van BTC Direct en/of de Blox trading app. Als een extra optie kan de dienstverlening van Satos worden geëvalueerd. Het nadeel is wel dat bij deze Nederlandse partijen een identiteitscontrole verplicht zal zijn. Het is niet onverstandig om meerdere rekeningen te openen bij andere Bitcoin beurzen in Nederland en in het buitenland om zo deze met elkaar te vergelijken.

Veilig Bitcoin kopen in het buitenland?

 • Vele beleggers willen graag goedkoop bitcoins kopen op de grote internationaal opererende Bitcoin en crypto exchanges die over grote handelsvolumes beschikken. Natuurlijk kun je een handelsrekening openen bij een exchange in het buitenland. Echter, het is wel even oppassen aangezien vele handelsbeurzen niet zijn gereguleerd waardoor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening niet altijd kan worden gewaarborgd. Voorbeelden van goede crypto exchanges in het buitenland zijn Bitpanda (iDEAL-ondersteuning & EU PSD2-licentie), Binance en Kraken. Je kunt hier o.a. via een normale SEPA-bankoverschrijving je handelsrekening van euro’s voorzien. Er zijn meer goede handelsbeurzen die je met elkaar kunt vergelijken en in combinatie zou kunnen gebruiken. Begin met een handelsrekening bij de Nederlandse exchange Bitvavo. Bitvavo heeft internationale ambities, staat genoteerd op Coinmarketcap, heeft groeiende handelsvolumes en rekent een zeer lage handelscommissie (max. 0,25 %). Voor meer informatie:

Waar kan ik de goedkoopste Bitcoin krijgen?

goedkoopste bitcoin koers kopen

Iedereen wil natuurlijk voor de goedkoopste prijs bitcoins kopen. Wanneer je wilt weten waar je de goedkoopste bitcoin kunt kopen, moet je met de volgende zaken rekening houden.

In de eerste instantie, zul je makelaars en wisselkantoren met een handelsplatform moeten vermijden. Deze dienstverleners kopen bitcoins in op de belangrijkste Bitcoin-handelsbeurzen en verkopen deze door aan hun klanten voor een handelscommissie die vaak de 1 % overstijgt. Alleen Coinmerce is op deze regel een uitzondering. Over het algemeen, geldt gewoon dat je een handelsrekening moet openen op een Bitcoinbeurs met een behoorlijk EUR/BTC handelsvolume. Bovendien moet deze Bitcoin-beurs een goede samenwerking hebben met een Europese of Nederlandse bank. Hierdoor kun je voordelig, gemakkelijk en snel de euro’s storten op de handelsrekening en verkopen om zo de goedkoopste bitcoin te kunnen kopen voor de beste koers.

btc kopen beste bitcoin koers

Gelukkig hebben Nederlanders twee uitstekende opties. Om de goedkoopste bitcoin te bemachtigen voor de beste prijs, kun je het beste een rekening openen op de Bitvavo exchange en de Kraken Exchange.

Inderdaad, het is beter om bij beide partijen een handelsrekening te openen aangezien de goedkoopste of laagste Bitcoin koers per dag per exchange kan veranderen. Elke Bitcoin-exchange is een unieke marktplaats van vraag en aanbod. Elke grote marktplaats is uniek en de grootste zijn verspreid over de hele wereld. De koersen op de beste en grootste handelsbeurzen kunnen verschillen. Het vergelijken van de verschillende bitoin koersen op de verschillende markten heeft alleen zin wanneer je van plan bent om via stablecoins op de grote buitenlandse exchanges proberen de goedkoopste bitcoin te verkrijgen. Vandaar, in tweede instantie is het dan nodig om de euro’s of de aangekochte bitcoins bij Bitvavo of Kraken te verhandelen voor een belangrijke USD-stablecoin (USDT). Vervolgens maak je verschillende handelsrekeningen aan op de grootste Koreaanse, Japanse en internationaal opererende handelsbeurzen. Aanbeveling: open een handelsrekening bij Binance en handel daar in de USDT/BTC handelspaar. Verder kun je met behulp van de CryptoHopper handels-bot automatisch de goedkoopste bitcoin kopen op de gewenste koersdoelen op de handelsbeurzen waar je actief bent.

Wanneer je makkelijk via een Nederlandse makelaar goedkoop bitcoin wilt kopen, kun je eens de dienstverlening van Coinmerce evalueren. Het is de goedkoopste bitcoin broker van Nederland in 2019. Coinmerce hanteert namelijk een flexibele fee die word berekend door een algoritme (0,40% – 2,50%).  Dit algoritme bekijkt variabelen zoals de volume / volatiliteit / orderboek / orderbedrag. Voor alle Bitcoin kooporders is de handelscommissie 0,40% maar wil je voor €5.000 een Bitcoin kopen met een laag volume en hoge volatiliteit dan stijgt de fee. In ieder geval, het heeft in 2019 uitgewezen dat je via deze Nederlandse makelaar goedkoop bitcoin kunt bemachtigen. Voor meer informatie: Bezoek Coinmerce.

goedkoopste bitcoin kopen

Persoonlijk, zou ik het niet meer ingewikkeld maken, blijf dicht bij huis in Nederland en open een rekening bij Bitvavo. Wil je echt op jacht gaan naar de aller goedkoopste Bitcoin? In dat geval, zou ik een Binance-rekening combineren met een van Kraken en Bitvavo. Met deze drie rekeningen kun je voor de goedkoopste of beter gezegd de beste bitcoin koers bitcoins kopen.

We hebben trouwens een uitgebreide lijst opgesteld met een selectie van goede handelsbeurzen waar je voordelig bitcoins kunt kopen. Voor meer informatie:

Bitcoins kopen en verhandelen met future-contracten!

bitcoin kopen met future contracten

Het is ook mogelijk om bitcoins te kopen en te verhandelen met termijncontracten. De dagelijkse prijsschommeling ofwel de volatiliteit is nog steeds heftig. De opwaartse en neerwaartse zigzag bewegingen van de Bitcoin koers kunnen je wakker houden! De volatiliteit zal op den duur meer en meer afnemen naarmate de economie en kapitaalmarkt blijft groeien. Je kunt de volatiliteit risico’s afdekken door te handelen in Bitcoin Futures en opties. Bitcoins kopen met behulp van termijncontracten is goed mogelijk op een gespecialiseerde Bitcoin handelsplatform. BitMEX is een bekend handelsplatform voor Bitcoin termijncontracten. Nederlanders kunnen het beste gebruik maken van het handelsplatform van Deribit. Let wel op, de handel in Bitcoin futures meteen hefboom is alleen geschikt is voor ervaren professionele handelaren en is verbonden met grote risico’s. Voor meer informatie:

Anoniem Bitcoin kopen zonder identiteitscontrole?

anoniem bitcoin kopen

Nederlanders zullen er bijna niet aan kunnen ontkomen; alle Bitcoin wisseldiensten moeten voldoen aan de geldende anti-witwasrichtlijnen (AMLD4/5) en onder toezicht staan van een of andere financiële toezichthouder. Anoniem Bitcoin kopen zonder identiteitsverificatie is alleen mogelijk op gespecialiseerde gedecentraliseerde Bitcoin handelsbeurzen (Bitcoin DEX) zoals Hodl Hodl of Bisq. Deze anonieme decentrale Bitcoin wisseldiensten kunnen vervolgens gecombineerd worden met de Changelly instant exchange service of de Bitfinex-handelsbeurs. Bitfinex heeft geen identiteitscontrole zolang de handelaar handelt in Bitcoin-handelsparen. Hier zou je de anoniem aangekochte bitcoins kunnen verkopen voor een andere of anonieme cryptocurrency zoals Monero (XMR) om zodoende optimale financiële anonimiteit te bewerkstelligen. Bitfinex ondersteunt ook Bitcoin LN-transacties die veel beter zijn voor de financiële privacy van een gebruiker. Bitfinex zou ook prima gecombineerd worden met Changelly.

Niettemin, het is niet verstandig om bitcoins anoniem te kopen aangezien je toch verplicht bent om ze te declareren. Als een koper en belegger in bitcoins, ben je verplicht deze aankoop op te geven tijdens de belastingaangifte. Mocht je bijvoorbeeld via Hodl Hodl bitcoins kopen als een belegging, dan zul je als particulier deze moeten opgeven in box 3. Het is belangrijk om de aangekochte bitcoins correct op te geven anders kan er een naheffing komen of een boete worden gegeven. Wanneer je alles afhandelt met behulp van een erkende Nederlandse bedrijf zoals BTC Direct en Bitvavo, is het makkelijker om je aankoop en verkoop te verantwoorden bij de belastingdienst in het geval deze vragen gaat stellen. Zo vermijd je problemen in de toekomst.

Bitcoin kopen en hedgen!

 • Bitcoin kopen en hedgden optie 1. De beste manier om je Bitcoin belegging te hedgen is met behulp van opties en termijncontracten. Met behulp van Bitcoin call options en put options kun je het meeste uit je Bitcoin aankoop en belegging halen en volatiliteit risico’s afdekken. In Nederland kun je dit uitstekend doen met behulp van het handelsplatform van Deribit in Amsterdam. Voor meer informatie:
 • Bitcoin kopen en hedgden optie 2. Vergeet niet om naar de beschikbare risico management tools te kijken. Bijvoorbeeld, een optie is om automatische verkoop en koop orders in te stellen op een Bitcoin handelsbeurs. In Nederland heeft Coinmerce een gemakkelijk op te zetten auto order optie ontwikkeld om automatisch op bepaalde prijspunten bij te kopen of te verkopen (Bitcoin stop-loss orders). 
 • Bitcoin kopen en hedgen optie 3. Maak gebruik van ondersteunde diensten waaronder multi-currency wallets die over stablecoins of zelfs een IBAN-rekening beschikken. In Nederland zou je de Bitcoin Meester kunnen gebruiken. De handelsrekening van Bitcoin Meester beschikt over verschillende stablecoins waarover je automatisch een 3 % rente verdient. Bij Bitcoin Meester kun je super eenvoudig een gedeelte van je winst veilig pakken en vasthouden in Amerikaanse Dollars gedurende correcties en daarover passief geld verdienen. Een vergelijkbare alternatieve Bitcoin hedging optie is om gebruik te maken van een uitgebreide multi-currency wallet met een IBAN-rekening en Visa-betaalkaart zoals Wirex deze heeft ontwikkeld. 
 • Bitcoin kopen en hedgen optie 4. Een interessant alternatief voor het afdekken van volatiliteit risico’s om gebruik te maken van de Bitcoin Gold exchange van Vaultoro. Dit is een professioneel edelmetaal handelsbeurs met een opslag- en betalingsplatform voor edelmetalen en Bitcoin. Op deze manier kun je makkelijk je vermogen beheren in goud en ook in Bitcoin bij een uitstekende edelmetaal custodian in de wereld. De eerder genoemde Nederlandse Bitcoin Meester kan hier ook worden gebruikt aangezien dit platform de met goud afgedekte Paxos Gold (PAXG) stablecoin ondersteund.

Veel mensen kopen bitcoins puur voor de prijsspeculatie (snel goedkoop kopen en snel duurder verkopen). Je moet over stalen zenuwen beschikken, maar je kunt er flink veel rendement mee behalen, maar ook verliezen mee lijden. Het is dan verstandig om een cursus te volgen hoe je met (veel) geld gaat beleggen. Voor meer informatie:

Waarom zou ik Bitcoin kopen? Bitcoin is zelf een hedge!

We hebben eerder al aangeven waarom bitcoin een interessante belegging is aangezien de toenemende schaarste de prijsontwikkeling stuurt en als een activa een zeer hoge sharpe ratio heeft. Zeker, beleggers en miners hegden op korte termijn de prijs van Bitcoin met opties, futures, stablecoins en goud; maar wat we ook niet moeten vergeten is dat beleggers bitcoins kopen omdat het net zoals goud geen correlatie heeft met andere activa en de reguliere effectenbeurzen. Uit een diversificatie oogpunt is Bitcoin uniek. Bitcoin kopen kun je samen met een positie in goud zien als de ultieme hedge tegen een falend systeem van financiële repressie waarbij de waarde van alle activa behoorlijk kunnen dalen en waarbij de exponentiële schuldenopbouw blijft toenemen. Hieronder in de tabel kun je zien hoe bepaalde activa zijn gecorreleerd met de activa die op de reguliere effectenmarkten worden verhandeld.

Een tabel spreekt boekdelen. Waarom niet, begin meteen klein bedrag en koop een beetje bitcoin (BTC) bij Bitvavo of BTC Direct!

Vertrouwd bitcoins kopen op de OTC-markt?

Wil je voor een zeer groot bedrag voor een goede prijs Bitcoin kopen? Er zijn vele grote beleggers die in alle privacy voor honderdduizenden euro’s goedkoop bitcoins willen kopen. Deze grote Bitcoin orders worden niet op het orderboek van een exchange gezet en direct afgewikkeld tussen de koper en verkoper waarbij een exchange of makelaar als de bemiddelende tussenpersoon fungeert. Dit wordt de over-the-counter (OTC) handel genoemd. De Bitcoin OTC-markt is volop onder ontwikkeling. In 2020 zal de OTC markt meer professioneel worden en kan een rijke belegger gemakkelijker in grote hoeveelheden goedkoop bitcoins kopen. De Nederlandse Bitcoin makelaar BTC-direct heeft een OTC-desk. Een rekeninghouder bij BTC Direct kan contact opnemen met de klantenondersteuning voor meer informatie over de gang van zaken. Voor meer informatie: Bitcoin OTC handel

Passief Bitcoin kopen via een beleggingsfonds? 

bitcoin kopen en beleggen via Yieldt

Een uiterst gemakkelijke manier om bitcoins te kopen is door gebruik te maken van een Bitcoinfonds of een vermogensbeheerder die Bitcoin voor je belegt. Bitcoins kopen en beheerd beleggen is in Nederland mogelijk dankzij een samenwerking tussen de Bitvavo beurs en Yieldt. Voor nog geen 2000 euro kun je zelf de controle houden over je bitcoins op je Bitvavo rekening. Via een api-verbinding kan Yieldt actief voor je beleggen op je Bitvavo rekening. Je hoeft zelf niets meer te doen. Voor meer informatie: Yieldt Review.

bitcoin kopen en passief beleggen

Wanneer je beschikt over een bedrag van minimaal 20.000 euro, kun je ook naar een goed Nederlands beleggingsfonds zoals BlockchainTraders stappen. Je legt het bedrag in het fonds en de leiding van het fonds zorgt voor de rest. Je hoeft je nergens meer over druk te maken. Voor meer informatie over het kopen van Bitcoin via een beleggingsfonds, neem contact met ons op.

Andere opties om Bitcoins aan te schaffen?

 • Bitcoin kopen voor prijsspeculatie bij een alternatieve Bitcoin broker. Wil je op korte termijn puur met Bitcoin speculeren, dan kun je overwegen om bij eToro bitcoins te kopen. Let op, je zult hierdoor niet zelf in bezit zijn van de betreffende bitcoins. Het gaat hier om het kopen en verkopen van Bitcoin voor het verkrijgen van rendementen in euro’s en het handelen in de reguliere valutamarkten via een combinatie van CFD’s. Waarschuwing. Er zijn vele CFD-brokers actief waar je zogenaamd bitcoins kunt kopen. Dit is niet het geval, je handelt hier met Bitcoin-CFD’s. Het kopen van Bitcoin-CFD’s is uiterst risicovol op een CFD-handelplatform. De meeste beleggers (>70 %) verliezen hun geld. Vandaar, Bitcoins kopen kun je het beste vertrouwd doen bij een Nederlands bitcoinbedrijf zoals Bitvavo en BTC Direct.
 • Bitcoin kopen voor prijsspeculatie met opties. Makkelijk speculeren via Bitcoin opties. Wil je gewoon makkelijk speculeren op de volatiliteit van bitcoin zonder veel poespas, wallets, tijdsverlies en mogelijke veiligheidsproblemen? Dan is het snel kopen en verkopen van Bitcoin opties met behulp van een beleggingsrekening bij eToro veel makkelijker. Je kunt onmiddellijk zonder tijdverlies op het handelsplatform van deze makelaar speculeren met de prijs van Bitcoin zonder de cryptomuntjes zelf in beheer te hebben.
 • Bitcoins kopen met een creditkaart? Vele verschillende bitcoin-beurzen en brokers bieden als een betalingsoptie aan om met een creditkaart te betalen. Toch, bitcoins kopen met een creditkaart is vaak verbonden met extra kosten. Niettemin, BTCDirect en Bitvavo bieden voordelige voorwaarden. Hier kun je voordelig in Nederland met een creditkaart bitcoins kopen. Trouwens, er zijn ook Bitcoin debetcards. Je kunt een Bitcoin wallet combineren met een Bitcoin Visa betaalkaart waarmee je Bitcoins direct in euro’s kunt omzetten en in elke winkel kunt uitgeven via een Visa of Mastercard.
 • Bitcoins kopen via een oubollige SEPA-transactie. Dit kan bij elke bitcoinbeurs, maar van de andere kant er zullen in de toekomst diensten beschikbaar zijn waar je direct je bitcoins kunt versturen als een  overschrijving (SEPA) naar elke IBAN-rekening van keuze! We houden het in de gaten.
bitcoin cadeaubonnen kopen
 • Bitcoins kopen als een cadeaubon of als een voucher. Je kunt ook bitcoins kopen in de vorm van vouchers of als een cadeaubon voor vrienden of derden bij het Nederlandse bedrijf Bit4Coin. Trouwens, je kunt ook bitcoins kopen en omzetten in vouchers of cadeaubonnen bij Bitrefill. Deze kun je online uitgeven voor alle mogelijke goederen en diensten bij onder andere Bol, Zalando, Play Station, Steem en Amazon.

Kan ik bitcoins kopen via de bank?

In Nederland is er nog geen bank die bitcoin-rekeningen aanbiedt. Bunq, Rabobank, ING en ABN AMRO zijn zeker wel op de hoogte van Bitcoin en experimenteren met blockchain technologie, maar ze verkopen geen bitcoin. Niettemin in Duitsland kunnen klanten al bitcoins kopen via een bank en deze daar opslaan. Bitcoins kopen in Duitsland kun je bij de Fidor Bank en Bitwala.

bitcoins kopen en beheren bij Revolut digital bank

Nederlanders kunnen op dit moment het beste gebruik maken van de digitale bank app van Revolut. Revolut opereert vanuit Londen en heeft een bankvergunning van Letland, maar de banktegoeden zijn nog niet gedekt onder het Europese depositogarantiestelsel. Bitcoins kopen en bewaren is vanuit de Revolut banking app wel zeer makkelijk te doen en is verbonden aan een Mastercard-betaalkaart. Revolut kan als een leuke complementaire Bitcoin betaaldienst worden gebruikt. Bitcoins kopen is voor vermogende beleggers ook te doen via een aantal Zwitserse banken, waaronder Bank Vontabel en Julius Baer. Het is te verwachten dat in 2020 vooral meerdere banken en elektronische geldinstellingen in Duitsland zullen volgen. Het is echter goed om te beseffen dat het duurder is om bitcoins via een bank te kopen. Goedkoop bitcoin kopen doe je op een betrouwbare Nederlandse beurs: Bitvavo Bitcoin Exchange.

Kan ik via de beurs Bitcoin kopen?

Het is ook mogelijk om indirect bitcoins te kopen via een reguliere aandelenbeurs met behulp van Bitcoin trackers. Een goede optie voor iemand met een beleggingsrekening is om bitcoins indirect te kopen via een BTC/XBT tracker zoals een ETN. Een Bitcoin ETN, de bekende Bitcoin Tracker One is door het indexfondsenhuis XBT Provider uitgegeven op beurs in Stockholm. Een nieuwe mogelijkheid is om via een Bitcoin ETP op de SIX aandelenbeurs van Zwitserland bitcoins te kopen en te verkopen. Je kunt hier de Amun Bitcoin (ABTC) ETP en de WisdomTree Bitcoin ETP (BTCW) verhandelen. Je kunt deze Bitcoin trackers met behulp van een beleggingsrekening verhandelen. Amerikaanse Bitcoin ETF’s zijn tot heden nog niet goedgekeurd geworden. In Canada is op 30 oktober 2019 de Ontario Securities Commission (OSC) wel overstag gegaan. De Canadese investeringsfondsbeheerder 3iQ zal een Bitcoin (BTC) exchange-traded fund (ETF) aan gaan bieden op een de Canadese beurs. Het kopen van een gereguleerde Bitcoin-ETF is nu ook mogelijk in Canada.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat je hier niet zelf de bitcoins koopt. Het gaat hier om de handel in Bitcoin derivaten en niet om het verkrijgen van de bitcoins zelf. Wil je financieel soeverein worden? Wil je zelf de eigenaar en beheerder worden over de aangekochte bitcoins? Bitcoin kopen doe je dan op een echte Bitcoinbeurs zoals Bitvavo en beheer je vervolgens zelf op een Bitcoin wallet die onder jouw controle staat.

Bitcoins kopen is beleggen op lange termijn!

bitcoin en crypto beleggingsfondsen

Bitcoins kopen kun je het beste doen met als instelling dat het een lange termijn investering is. Bitcoin is een geleidelijke financiële paradigma verschuiving en zal als een nieuwe beleggingsklasse een transitie van het wereldwijd vermogen inhouden. Het huidige monetaire beleid van de centrale banken veronderstelt financiële repressie en vermogensvernietiging. Het behoud van technisch bankroete systeembanken zoals de Deutsche Bank, zal een nieuwe golf van socialisering van schulden inhouden via de bankenunie waarbij uiteindelijk de Nederlandse belastingbetalers mede voor zullen opdraaien. De behoefte aan deflatoire monetaire goederen zal toenemen naar mate schulden verder exponentieel blijven stijgen en fiat-valuta’s zoals de euro verder worden ontwaard. Bitcoin is een verzekeringspolis tegen het monetaire wanbeleid van staat en bankwezen. Vanuit dit perspectief is bitcoins kopen een lange termijn belegging en is het snel verkopen van de aangekochte bitcoins onverstandig. Hieronder kun je een uitstekend gesprek zien tussen Trace Mayer (Bitcoin belegger en analist) en Preston Pysh (financieel analist – Investor’s Podcast Network) over Bitcoin als een unieke eenmalige kans in het leven om een deel te zijn van een wereldwijde vermogenstransitie. De gebruikte terminologie (zoals de grafieken van PlanB, Bitcoin’s stock-to-flow ratio, Bitcoin’s Sharpe-ratio etc.) wordt op deze site en pagina verder uitgediept.

 • Ontdek Bitcoin en start met het kopen van een aantal Bitcoin sats bij BTC Direct of Bitvavo in Nederland! 

Bitcoins kopen en de angst voor de prijsvolatiliteit.

Bitcoins kopen is verbonden met de prijsvolatiliteit die hoort bij de ontwikkeling van een nieuwe kleine kapitaalmarkt. De Bitcoin kapitaalmarkt is zeer klein, terwijl het aanbod ook nog eens zeer klein is. De bitcoins worden steeds schaarser. Grote walvissen, dat wil zeggen, rijke Bitcoin-houders, kunnen in een kleine kapitaalmarkt de koers beïnvloeden. Het overgrote deel van deze walvissen wil uiteindelijk meer bitcoins verzamelen en handelen met een lange termijnvisie. Zwakke handen, van meestal de kleine en nieuwe bitcoin beleggers, zullen vaak op het verkeerde moment de bitcoins in paniek verkopen. Bij een koersval zul je rationeel en stoïsch moeten blijven met een lange termijn visie. Een gedeelte van de winst zou omgewisseld kunnen worden in goud. Hieronder in de grafiek kun je de historische volatiele prijsontwikkeling zien. Na elke nieuwe top en prijsrecord volgt er een correctie. Elke correctie zorgt weer tot een nieuwe top. Er worden tijdens de snelle prijsstijgingen en -dalingen steeds weer nieuwe hogere toppen en bodems gezocht.

You don’t get the 100x gains without the 85% pull backs!

Bitcoins kopen zal een 100x rendement opleveren wanneer je de storm overleeft (dus niet in paniek met verlies verkoopt) en wanneer je weet hoe je extra bitcoins kunt verzamelen door slim om te gaan met deze volatiliteit. Voor de meeste mensen geldt: handel niet actief met Bitcoin. Bitcoins kopen op een vertrouwde Nederlandse beurs zoals Bitvavo doe je met een lange termijn visie en is een alternatieve belegging. De mensen die bitcoins kopen en gewoon een paar jaar vasthouden zullen het minste risico lopen en ook nog eens het meeste rendement boeken. Ze kunnen verder af en toe tijdens flinke prijsstijgingen een klein gedeelte verkopen (wat winst pakken en opzij zetten) en verder weer bitcoins kopen tijdens een flinke prijsdaling en correctie. Bitcoins kopen en vasthouden zonder na de dagelijkse koers te kijken is niet makkelijk! Probeer gewoon op een goed moment bitcoins te kopen en verder je niet meer te bekommeren om de dagelijkse koers. Hiermee komen we tot het volgende onderwerp:

Wanneer zal ik de bitcoins kopen?

wanneer bitcoin btc kopen

Wil je goedkoop voor de beste prijs bitcoins kopen? Wanneer je niet van plan bent om dagelijks te handelen met bitcoins, kun je het beste een dollar cost averaging (dca) strategie gebruiken. Deze strategie is veilig en saai, maar levert het meeste op. Met deze strategie beperk je het marktrisico doordat je systematisch bitcoins koopt met eenzelfde bedrag in euro over regelmatige tijdstippen gedurende een lange periode. Wanneer koop ik dan bitcoins? Dat maakt niet zo veel uit. Bijvoorbeeld: je koopt elke week op zaterdag na het ontbijt voor € 50,- bitcoins (BTC) bij Bitvavo of BTCdirect voor een periode van twaalf maanden. Je koopt ongeacht de koers, je spaart zoveel mogelijk bitcoins en denkt er verder niet meer over na.  Verder kun je ook een bedrag per maand reserveren om spontaan bitcoins bij te kopen tijdens een koersval. Aangezien de markt klein is, onvolwassen en emotioneel, kan de koers behoorlijk corrigeren of juist stijgen. Het is een ideaal instapmoment om na een flinke koersval weer bitcoins te kopen met een DCA-strategie.

Bitcoin bijkopen zou je dan verder kunnen doen op basis van een tijdsbepaling in het kader van Bitcoin’s monetaire halving cyclus. Dit kun je doen met behulp van het S2F-model van PlanB, technische analyse en op basis van speciale indicatoren, zoals de Mayer Multiple Indicator, de NVT ratio of de MVRV Z-score indicator. Op deze manier kan men echt op basis van kennis, technische analyse en Bitcoin on-chain analyse indicatoren, de optimale koop- en verkooppunten kunnen timen op een goede handelsplatform zoals die van Bitvavo.

Buy bitcoin and hodl

Pogingen om de goedkoopste bitcoin te bemachtigen doe je op basis van deze combinatie van factoren: technische analyses, analyse van onchain metrics, halving cyclus, markt sentiment, handelsindicatoren zoals de Mayer Multiple en een goed handelsplatform (zoals Bitvavo) die je combineert met een handels-bot (zoals de Cryptohopper). De Bitvavo & Cryptohopper combi is ijzersterk en zal je in staat stellen om koelbloedig goedkoop bitcoins te kopen en voor de gewenste rendement weer te verkopen. Deze combo zal je helpen om automatisch winsten te pakken en verliezen te vermijden. Je kunt hierbij ver gaan en de traditionele financiële markten in beschouwen nemen. Ongeacht hoe ver iemand kan gaan, bitcoins kopen kan iedereen effectief en eenvoudig doen met een simpele dollar cost averaging strategie. De beste strategie is om gewoon te beginnen met het kopen van bitcoins en deze vast te houden zonder een ingewikkelde handelsstrategie of de implementatie een handels-bot. Just Buy & Hodl it. Voor meer informatie:

Zal ik Bitcoin of goud kopen?

goud of bitcoin kopen

Deze vraag hebben een aantal lezers ingediend aangezien Bitcoin het nieuwe digitale goud wordt genoemd. Naar onze mening heeft Bitcoin nog een aantal jaren ontwikkeling te doorstaan voordat er daadwerkelijk een kapitaalverschuiving van goud naar Bitcoin zal plaatsvinden. Op papier is Bitcoin op lange termijn een superieur monetair goed en het hardste geld dat de mensheid ooit heeft uitgevonden. Niettemin, de reputatie van goud als een betrouwbare store-of-value (SoV) is bijna zo oud als de menselijke beschaving. Zeker in tijden van financiële repressie en geopolitieke onzekerheid is het zeer verstandig om goud te kopen. Een beleggingsportefeuille van klassieke vermogensbeheerders heeft een 1/10 aandeel goud. Een slimme vermogensbeheerder zal ook voorzichtig Bitcoin kopen en toevoegen in de portefeuille. Bitcoin heeft een ongekend hoge Sharpe-ratio en op termijn een superieure voorraad-tot-productie verhouding in vergelijking tot goud. Bitcoin is een nieuwe SoV onder ontwikkeling en een nieuwe hedge tegen een falend totalitair monetair systeem.

Men zou kunnen stellen dat op dit moment wellicht Amerikaanse staatsobligaties, zeker goud en Bitcoin als een triumviraat van globale liquiditeit kunnen beschouwd. Deze activa afdekken de eigenaars tegen de risico’s een falend globaal monetair systeem met een uitstaande krediet van $300+ biljoen. Alleen zo’n 10 % van deze enorme schuldenbubbel behoort tot relatief veilige liquide middelen. Hierbij is goud uiteindelijk nog steeds de meest vertrouwde veilige haven. Centrale banken, zoals de Nederlandsche Bank, kopen en bewaren immers niets voor niets goudbaren in geval van financiële calamiteiten.

In deze zin is het beter om de Bitcoin koers te berekenen in goud. Echt gezonde monetaire bemiddelende goederen hebben een hoge stock-to-flow ratio en kunnen niet met een druk op een knop ongelimiteerd worden geproduceerd. Bitcoin’s waardevermeerdering zou het beste gemeten kunnen worden in de koers van goud aangezien alle fiat valuta’s koopkracht verliezen en door financiële repressie een langzame waardevernietiging ondergaan. De eerder genoemde financiële quant PlanB had dit allang door en heeft voor Bitcoin een apart S2F-model gemaakt in termen van onsen in goud. Bitcoin gewaardeerd in goud (BTC/AUX) maakt 1 BTC nu grofweg 6 onsen goud waard. Spoedig zal het koersplateau hoger liggen en zal volgens het model 1 BTC 60 onsen goud waard worden in de loop van 2021. Zal Bitcoin daadwerkelijk het nieuwe goud van dit internet en informatietijdperk worden?

Cyber-money will no longer be denominated only in national units like the paper money of the industrial period. It probably will be defined in terms of ounces of gold.”

-The Sovereign Individual (1997) Davidson & Rees-Mogg

bitcoin of goud kopen bij Bitpanda

Ben je op zoek naar een exchange waar je zowel Bitcoin als goud kunt kopen? Bezoek dan Bitcoin Meester in Aalsmeer, Bitpanda Exchange in Wenen of de Vaultoro Exchange in Cardiff. De Kraken Exchange biedt haar klanten ook goud aan in de vorm van de Paxos Gold (PAXG) stablecoin. Inderdaad, deze Bitcoin-handelsbeurzen hebben het door dat het verstandig is om op meerdere SoV-paarden te wedden. Voor meer informatie:

Kan ik bitcoins kopen en daarover ook rente verdienen?

btc kopen

Tegenwoordig is het mogelijk om bitcoins te kopen en vervolgens daarover rente te verdienen. Bitcoin kopen kan een mooi maandelijks rendement opleveren door de opkomst van Bitcoin kredietmarktplaatsen. Bitcoin houders kunnen hier een passieve rentevergoeding verdienen in bitcoins door gebruik te maken van een BlockFi Interest Account van het Amerikaanse bedrijf BlockFi of de fixed income investment funds van het Duitse bedrijf Bitbond. Hoe kun je dit doen? Je opent een handelsrekening bij Bitvavo in Amsterdam en stuurt de aangekochte bitcoins naar je BlockFi Bitcoin-spaarrekening. Voor meer informatie:

Bitcoins kopen en opslaan!

bitcoin cold storage wallet

Waar kan ik mijn gekochte Bitcoins het beste opslaan?Dit is een cruciale vraag. Voor de onzekere beginner volstaat het om op de aangekochte bitcoins eerst op de Bitvavo-handelsrekening te bewaren. Het is dan wel van belang dat je deze rekening verder beschermt met tweede factor authentificatie codes. Niettemin, dit is niet de beste praktijk aangezien Bitvavo voor jou de bitcoins bewaart. Uiteindelijk wil je de bitcoins in eigen bezit hebben. Bitcoins kopen doe je op eigen verantwoordelijkheid. Financiële vrijheid en zelfstandigheid komt verantwoordelijkheid. Als het gaat om de aangekochte bitcoins in eigen beheer te beveiligen, dan raden we je aan om een hardware wallet zoals de Trezor bij Cryptomaan te kopen. Kijk, we vergeten snel hoe belangrijk het is om onze online veiligheid en privacy te optimaliseren om o.a. diefstal van de aangekochte bitcoins te voorkomen. Voor meer informatie:

Zakelijk Bitcoin kopen?

Het is geen probleem zakelijk bitcoins aan te schaffen. De meeste makelaars en exchanges bieden de mogelijkheid aan om een bedrijfsrekening te openen. Onder meer Bitvavo en BTC Direct bieden bitcoin bedrijfsrekeningen aan. Voor meer informatie:

Bitcoins kopen – wat is de actuele Bitcoin koers?

Hieronder kun je de actuele Bitcoin koers zien en Bitcoin kopen met behulp van de Bitvavo exchange.

Bitcoin kopen – wat kan ik dan kopen met bitcoins?

Alles! Je kunt op meer en meer plekken met Bitcoin betalen en bitcoins uitgeven. Met onder andere Bitrefill kun je vele verschillende tegoedbonnen kopen voor bijna alle belangrijke ecommerce sites zoals o.a. Bol.com en Amazon.de. Hotel kamers kun je veel voordeliger boeken met bitcoins bij Travala. Verder wanneer je een goede bitcoin debit card op zak hebt, kun je overal in de wereld met je bitcoins in de lokale valuta betalen. Er zijn ook al verschillende financiële dienstverleners en banken die Bitcoin-rekeningen aanbieden. Voor meer informatie:

Je merkt het misschien al, er zijn vele verschillende manieren waarop je bitcoins kunt verkrijgen, afdekken, herinvesteren en uitgeven. Deze bieden je financiële flexibiliteit en ook vrijheid. Je kunt alle bovenvermelde Bitcoin-dienstverleningen testen, vergelijken en met elkaar combineren om zo je eigen weg te vinden. In ieder geval, de hierboven beschreven manieren geven aan hoe je Bitcoins kunt kopen, beschermen en kan spenderen. Welkom in de vrije wereld van fintech en cryptogeld en laat je niet afschrikken door de media en de FUD (Fear Uncertainty & Doubt) op het internet door vaak ignorantie of manipulatie. Vandaar, dat kennis zo belangrijk is. Laten we een een aantal redenen opnoemen waarom het kopen van een aantal bitcoins geen slecht idee is. 

Waarom zou ik bitcoins kopen? – financiële autonomie!

waar bitcoins kopen

Zoals je het misschien al hebt gemerkt, in deze Bitcoin kopen startersgids gaan we uit van een lange termijn Bitcoin visie. Bitcoin is een bijzondere technologische uitvinding voor de mensheid. Wat is hier de essentie van: Bitcoin werkt als digitaal contant geld op het internet. Het heeft als bijzondere eigenschappen dat het schuldvrij, peer-2-peer, gedecentraliseerd en zelfstandig werkend cryptogeld is. Er is geen inmenging van derde partijen en er zijn geen derde partij risico’s. Bitcoin kent daardoor geen censuur en beschermt je financiële privacy en onafhankelijkheid. Het kan niet door overheden en banken worden beheerd en gemaakt of worden geconfisqueerd. Zoals al eerder aangekaart, Bitcoin heeft een nieuwe monetaire scheiding der machten verwezenlijkt: de macht over het geld en vooral over de geldcreatie wordt gescheiden van de controle van de overheden, de systeembanken en de centrale banken. Bitcoin werkt onafhankelijk en zelfstandig zonder deze instellingen.

bitcoin

Bovendien, Bitcoin is een nieuwe vorm van gezond autonoom hard geld. Niet in de traditionele betekenis als een werkelijk bezit met intrinsieke waarde zoals goud, maar in een nieuwe gelijkwaardige digitale betekenis 4 4. Voor een uitstekende argumentatie over waarom Bitcoin harder gezond geld is dan goud en de eeuwenoude gouden standaard; willen we onze lezers attenderen op The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking (2018). Dit is een boek over de geschiedenis van het geld geschreven door de econoom Dr. Saif Ammous. Bestebank.org heeft verschillende artikels over dit onderwerp geschreven. Voor meer info: /bitcoin/bitcoin-standard/ ×
Het is een onvervreemdbaar, schaars virtueel bezit binnen een wereldwijd decentraal netwerk. Dit netwerk omvat een enorme infrastructuur, welke gegrondvest is in een nieuwe internet technologie: de blockchain. Bitcoins zijn in feite het digitale contant geld van het internettijdperk en ze verschaffen ons financiële zelfbeschikking. Het Bitcoin netwerk is nu de financiële ruggengraat van innovatieve fintech bedrijven en zal een nieuwe vrije globale p2p-economie gaan vormen.

Naarmate deze nieuwe financiële markt groeit, de technologie vooruitgaat en de marktkapitalisatie toeneemt; dan zal de Bitcoin als een nieuwe vorm van goud fungeren. In die zin kan Bitcoin bijdragen aan de ontwikkeling van een alternatieve gezondere globale vrije markteconomie. Een decentrale economie gebaseerd op het scheppen van welvaart op basis van besparingen en lange termijn investeringen. De briljante econoom en politiek filosoof Friedrich von Hayek waarschuwde in zijn boeken voor de gevaren en negatieve gevolgen van ons huidige financiële systeem voor onze economie, koopkracht, vrijheid en welvaart. In het volgende interview spreekt Hayek over geld en het toepassen van een nieuwe scheiding der machten: 

I don’t believe we shall ever have a good money again, before we take the thing out of the hands of government. We can’t take it violently out of the hands of government. All we can do is by some sly, roundabout way introduce something that they can’t stop.

 • Nu is er Bitcoin! Ontdek deze nieuwe omweg naar financiële vrijheid met behulp van BTC Direct en Bitvavo

Waarom Bitcoin kopen? –  schaars digitaal onvervreemdbaar eigendom!

hoe kan ik bitcoins kopen in nederland?

De meeste lezers zullen nu weten dat de bitcoin volledig gedecentraliseerd is en daardoor niet kan worden veranderd door derden. Bitcoins kunnen niet worden uitgegeven door een centrale bank. Het is een vrije digitale valuta die door niemand wordt gecontroleerd. Het Bitcoin netwerk kent geen censuur. Niemand kan een Bitcoin transactie stoppen of verbieden. Het kopen van bitcoins kun je zien als het equivalent van het kopen van digitale roerende goederen in een open-source globaal decentraal en technologisch netwerk.

De prijs kan ook niet worden gestuurd door banken via onderlinge afspraken. Banken sturen en manipuleren alles naar hun hand zodra ze dit kunnen in de vorm van negatieve rentes, geldcreatie (kwantitatieve verruiming), Libor rente, Silver Fix en de Forex handel.  De financiële top van de centrale banken en systeembanken bepalen alles. De verliezen zullen uiteindelijk worden gesocialiseerd. Alle verliezen en onbetaalbare schulden van staten en systeembanken binnen Europa zullen bij een bankroet (van bijvoorbeeld de Deutsche Bank) hoofdelijk omgeslagen worden over alle Nederlandse belastingbetalers op bevel van de top van de Europese bankenunie en het ESM. Koersen van aandelen en obligaties worden kunstmatig hoog of op een bepaald prijsniveau gehouden.

Dit gesloten totalitair financieel systeem staat in contrast met Bitcoin als een open gelijkwaardig decentraal financieel systeem. Bij de prijsontwikkeling van Bitcoin hebben we te maken met een vrije marktwerking die niet direct door reguliere geldcreatie en rentevoeten kan worden gestuurd. Geld wordt door banken op basis van fractioneel bankieren als schuld uit het niets geschapen. Het wordt digitaal uitgegeven op basis van rente, uiteindelijk allemaal in het voordeel voor de aandeelhouders van de banken. Bitcoin is ontwikkeld uit de gedachte dat geld als een transactiemiddel kan worden geschapen zonder de noodzaak voor het includeren van banken noch overheden. Geld als een legitiem transactiemiddel kan worden geschapen puur op basis van vastgestelde mathematische regels (algoritmes) en encryptie volgens de principes van goud.

handleiding bitcoins kopen

Bitcoins kunnen niet tot in oneindigheid worden geprint noch worden gedeeld. Het totaal aantal bitcoins in omloop zijn maximaal 21 miljoen. Alles ligt mathematisch vast en is veilig versleuteld. Een transactie kan onmiddellijk plaatsvinden tussen twee personen, zonder de tussenkomst van een bank die voor die transactie een vergoeding of inzage wil hebben. Niemand kan ingrijpen in deze transactie of deze transactie voorkomen.

Bitcoin staat een voor vrij, onafhankelijke peer-to-peer financieel netwerk zonder ”vertrouwde derde partij” autoriteiten zoals banken en overheden. Het bevat de mogelijke revolutionaire kracht om fiatgeld als machtsmiddel van de internationale bancaire elite te omzeilen en te ontkrachten.  Bitcoin kan geld weer terugbrengen naar het volk, de burgers. Bitcoins democratiseren en decentraliseren de macht van geld. Fiat geld, zoals de Euro, is een fiduciaire digitale virtuele macht over ons, vooral in de vorm van schuld. Als digitale nummertjes op een bankrekening is het niet ons onvervreemdbaar eigendom. Fiat geld wordt als schuld geschapen en alle nummertjes zijn uiteindelijk terug te leiden naar digitale schuldcertificaten in handen van de banken. Hieronder kun je Andreas Antonopoulos aan het woord zien over hoe Bitcoin de mensheid helpt om te ontsnappen uit het systeem van het huidige internationale bankenkartel:

Bitcoins komen zonder deze derde partij risico’s. Ze zijn schuldvrij jouw onvervreemdbaar virtueel bezit. In jouw eigendom zijn vrij te gebruiken als digitaal cryptogeld. Wordt je eigen bank en bemeester je eigen financiële vrijheid en onafhankelijkheid met behulp van bitcoins. Bitcoins kopen en financieel autonoom worden is makkelijker dan je denkt.

Bitcoins kopen? – investeer in een revolutionaire technologische uitvinding!

Bitcoin is meer dan een digitaal object voor speculatie, kapitaalvlucht en mogelijke vermogensbescherming. Ondanks de nadelen, onzekerheden en pijnpunten bij de ontwikkeling van een globale Bitcoin kapitaalmarkt, moeten we stilstaan bij het feit dat Bitcoin een geniale uitvinding is. Het biedt veel meer dan een digitale currency voor speculatie. Het omvat een aantal belangrijke wetenschappelijke doorbraken op het gebied van cryptografie. Bitcoin is gebaseerd op deze doorbraken en de karkassen van vele mislukte cryptocurrency experimenten. De technologische componenten van Bitcoin zijn gebaseerd op jarenlang cryptografisch wetenschappelijk onderzoek. Hieronder in het overzicht kun je de pre-historie van Bitcoin bekijken op basis van het werk van o.a. David Chaum, Adam Back, Hall Finney en Nick Szabo.

Bitcoin kopen - uitvinding pre historie

Satoshi Nakomoto heeft dankzij dit onderzoek en de eerdere experimenten Bitcoin kunnen programmeren. Hiermee loste hij ook een oud cryptografisch vraagstuk op. Satoshi heeft namelijk het wiskundig probleem van de byzantijnse generaals kunnen oplossen. Dit was een vraagstuk waar wiskundigen al een tijd over peinsden: hoe kunnen verschillende partijen weten dat online uitgewisselde informatie de consensus vertegenwoordigt, zonder daarbij een andere partij te hoeven vertrouwen. Tot voor kort werd een oplossing op dit vraagstuk onmogelijk geacht. Bovendien heeft Satoshi het double spending probleem kunnen oplossen. Het is onmogelijk om een bitcoin te kopiëren en twee keer uit te geven! Bitcoin is in principe een compleet nieuwe manier om informatie vast te leggen en over te dragen in de aanwezigheid van onbetrouwbare partijen. Een ieder die bovenstaand gedachtegoed op zich in laat werken, begrijpt direct de enorme waarde van het Bitcoin protocol.

Dankzij de Bitcoin is voor het eerst in de geschiedenis mogelijk om eigendom en eigendomsrechten van digitale activa (zoals aandelen, certificaten, digitaal geld, enzovoorts) over te dragen op een snelle, transparante en onvervalsbare manier zonder de bemoeienis van een centrale vertrouwde partij zoals de overheid, een notaris of een bank. Het netwerk als geheel is de vertrouwde partij. Een aantal bitcoins kopen staat gelijk aan een belegging in een nieuwe technologische doorbraak en uitvinding. 

Samen met andere cryptografen en ontwikkelaars is Bitcoin voorzichtig opgestart en organisch gegroeid. Er wordt elke dag gewerkt aan de verbetering van de code van Bitcoin. Het is open technologisch project waar vrijwilligers aan bijdragen.

Bitcoin is niet alleen maar een nieuwe technologie, of een financieel instrument, of een applicatie voor consumenten; het een een volwaardig monetair systeem onder ontwikkeling dat ondersteund wordt door baanbrekende technologie. Bitcoin is in haar geheel een constant evoluerende suite van protocollen. De Bitcoin protocol stack getuigt van ongekende innovatie en creativiteit. De Bitcoin protocol stack (stapel van protocollen) is een bepaalde implementatie van de Bitcoin software in een verzameling van protocollen (suite). Hieronder in de afbeelding kun je zien op welke manieren er nu aan de ontwikkeling van de Bitcoin technologie-stack wordt gewerkt op het gebied van het Lightning Network, sidechains, drivechains, smart contracts etc.

Hieronder in de video kun je een uitleg zien over de belangrijkste innovatie die Bitcoin introduceert:

Stefan Molyneux heeft een mooie speech over de Bitcoin technologie gegeven. Het kan een revolutie inhouden en de macht weer terugbrengen van de banken en overheden naar de burgers.

Bitcoins kopen? – vermijd confiscatie en diefstal van je geld!

Wanneer je bitcoins koopt en veilig vast zet op een beveiligde wallet, zijn ze jouw eigendom. Bitcoins kunnen niet door andere belanghebbenden zomaar worden geconfisqueerd. Wanneer je geld op een bank hebt staan, leen je dit in feite uit aan de bank en is het in feite niet meer je geld. Het wordt dan ook fiduciair geld genoemd. Wanneer de bank in de problemen komt, kan deze tijdens een bank holiday een gedeelte of al je geld kunnen confisqueren via een bank bail-in. Banken sluiten altijd tijdens crisis periodes. Tijdens de recente protesten in Hong Kong, Libanon en Chili sloten de banken de deuren en bemoeilijkten ze de toegang naar het geld voor de bevolking. Dit kan niet met Bitcoin. Bitcoin is altijd open en je hebt altijd toegang tot je bitcoins die jezelf veilig hebt opgeslagen in een versleutelde bitcoin-wallet. Niemand kan daar zo maar aankomen. Zelfs de fiscus niet.

Alleen wanneer ze bij je langs komen en je dwingen je bitcoin-wallet te openen en de bitcoins aan de overheid af te dragen kun je theoretisch gezien een gedeelte verliezen…. maar wie zet nu al zijn geld in een portemonnee? Wanneer je er voor zorgt dat je vermogen wordt verspreid over een aantal bitcoin-wallets op verschillende locaties, zal het onmogelijk worden voor de overheid of andere dieven om al jouw bitcoins te bemachtigen. Bovendien zijn er verschillende hardware wallets met geheime, verstopte portemonnees beschikbaar! Een concreet voorbeeld is de Trezor. Met andere woorden, met een slimme Bitcoin vermogensbeheer strategie, kun je jezelf optimaal beschermen tegen een mogelijke confiscatie van je Bitcoin vermogen. In het verlengde hiervan kun je ook stellen dat het onmogelijk is om bitcoins te stelen. Wanneer iemand zijn bitcoins goed heeft verspreid en versleuteld over verschillende wallets met verschillende passwords, 2FA en meervoudige handtekeningen, zal het onmogelijk worden voor een dief om je bitcoins te stelen. Dit is een duidelijk voordeel van Bitcoin ten aanzien van goud. Tijdens een valutacrisis en hyperinflatie kan de overheid het goud van haar burgers opeisen. Bijvoorbeeld, in Venezuela wordt goud van vluchtende burgers door de grenspolitie geconfisqueerd.  

Bitcoins kopen? – bitcoin als de killer-app voor behoud van financiële privacy en handelsvrijheid!

Bitcoins kunnen niet worden onderschept en daarom is er geen manier beschikbaar om de transacties zelf te belasten met een hypothetisch Bitcoin belastingsysteem. Bovendien zijn de transacties zeer privacy vriendelijk. Bitcoin transacties worden niet direct gekoppeld aan personen en eigenaren van bitcoin wallets. Iemand die zijn financiële privacy lief is, kan bij het kopen van bitcoins veel beter aan zijn trekken komen. Alleen wanneer een persoon de adressen van de bitcoin wallet publiek zou vrijgeven, kan de betreffende persoon gekoppeld worden met de betreffende Bitcoin transacties. Als vuistregel geldt echter dat alleen de eigenaar van de Bitcoin-wallet precies weet hoeveel bitcoins deze heeft. De privacy van bitcoins, Bitcoin wallets en bitcoin transacties is veel beter gegarandeerd en altijd verzekerd, dan dit het geval is met normale banktransacties.

De bitcoins zijn de killer app van de blockchain: het is het ideale middel om kost effectief, vertrouwd en extreem veilig financiële transacties af te wikkelen zonder dat deze gecensureerd kunnen worden. Een concreet voorbeeld: op 5 december 2019 werden een aantal zeer grote BTC transacties verstuurd over het netwerk voor zeer lage kosten. Het ging om drie transacties: 46,000 BTC ($337 miljoen) voor een fee van $0.40, 43,500 BTC ($313 miljoen) voor een fee van $1,00, en 57,000 BTC ($415 miljoen) voor een fee van $5,00. Er werd gezamenlijk door deze partij $1,07 miljard in BTC verzonden voor een totale miner fee van $6,40!

Dus, bitcoins kopen kan een zekere strategie zijn om geld goedkoop globaal rond te stoten met vele betere privacy garanties en veiligheid. Kijk, je bent letterlijk je eigen bank, een Bitcoin bank aangezien jij het bent die zelf de controle heeft over jouw bitcoins en wat je er mee doet. Dit met maar een fractie van de kosten en nauwelijks of geen risico’s wanneer je gebruik maakt van de beste Bitcoin portemonnee. Naarmate bitcoins meer en meer gemeengoed worden, zal ook de prijs verder omhoog gaan. Bitcoin is een gedecentraliseerd autonoom financieel systeem voor de vrije handel in monetaire waarden, goederen, waardepapieren en eigendomsrechten.

Bitcoin heeft geen tegenpartij risico’s en heeft de mogelijkheid om o.a. het beurswezen volledig overbodig te maken. De beurs is niet voor het volk en voor de kleine bedrijfjes. De beurzen zijn gecentraliseerde, gereguleerde en gemanipuleerde markten. Bitcoin is een vrije, ongereguleerde market die 24/7 elke dag van het jaar open is voor iedereen! Er is een vrije marktwerking en iedereen met internet over de hele wereld kan deelnemen aan deze Bitcoin markt.

bitcoins kopen

Een aandelenbeurs is een systeem dat werkt voor de grote bedrijven en groot kapitaal. Het staat in dienst van de megabanken. Bitcoin kan hier een verandering in brengen en dit kapitaal democratiseren, de beurs uit de klauwen van de grote megabanken halen. Dit kan gebeuren door een exta protocol toe te voegen aan Bitcoin. Een protol die het mogelijk maakt om o.a. eigendomsrechten toe te kennen aan specifieke bitcoins. Op dit moment wordt dit ontwikkeld door Colored Coins , een innovatief Johanton Assia oprichter van eToro, en Mastercoin. Het stelt jouw in staat om uiteindelijk je eigen investeringsbank en makelaar te worden in waardepapieren. Dit is een revolutionaire technologische innovatie die Bitcoin een nieuwe toepassingsdimensie geeft om ons gehele financiële systeem met het beurswezen en het contractrecht te democratiseren en te dis-intermediëren! Dit wil zeggen dat de Bitcoin technologie de mogelijkheid biedt om alle dure traditionele ”vertrouwde” tussenpartijen te elimineren. Bitcoin kan in dit opzicht worden vergeleken wat MP3 bestanden hebben gedaan voor de muziekindustrie.

Hoe is dit mogelijk? Heel simpel, Bitcoin is niet alleen een gedecentraliseerde cryptocurrency, het is bovendien programmeerbaar! Het is programeerbaar, slim geld! Je kunt boven het protocol verdere toepassingen en applicaties programmeren voor het uitvoeren van andere financiële en andere handelsactiviteiten in de vorm van slimme contracten. Dit worden Bitcoin 2.0 initiatieven genoemd. De beste voorbeelden van projecten die het mogelijk maken om slimme contracten te programmeren in het Bitcoin protocol zijn het Liquid project van Blockstream en het Rootstock (RSK) project. Hierdoor zal de capaciteit van de Ethereum blockchain als een sidechain aan de blokchain van Bitcoin worden gekoppeld. Bitcoin zal in de toekomst zonder problemen slimme contracten kunnen verwerken buiten de hoofd-blokketen om met behulp van zijketens, maar ook binnen de blokketen zelf met behulp van een MAST-upgrade van de hashboom structuur binnen de transactieblokken van Bitcoin. Alles is mogelijk, maar geduld is vereist aangezien het tijd kost om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen en te testen. 

Bitcoins kopen – voor het vermijden van Forex kosten, kapitaalrestricties en geldontwaarding!

Bitcoins kunnen internationaal elke dag op elk tijdstip worden verhandeld en transacties kunnen onmiddellijk geschieden zonder dat een tussenpartij deze kan stoppen of daarvoor kosten in rekening brengt. Het overboeken van financiële transacties geschiedt zonder Forex en andere bancaire kosten en omzeilt alle mogelijke kapitaalrestricties tussen landen. Een bedrijf in Venezuela kan makkelijk kapitaalrestricties en financiële sancties omzeilen door internationale bestellingen af te rekenen in bitcoin. Via een decentrale handelsbeurs of een instant exchange zoals Changelly, zou een gedeelte van de ontvangen bitcoins kunnen worden omgewisseld voor een Amerikaanse Dollar of gouden stablecoin. Op deze manier worden volatiliteitsrisico’s afgedekt en geldontwaarding door (hyper)inflatie vermeden.

Bitcoin is in dit geval een belangrijk hulpmiddel en kan ook in escalerende valuta-oorlogen een belangrijke rol kunnen spelen. Onder meer de Chinese Yuan en de Amerikaanse Dollar zijn in een valuta oorlog verwikkeld. Bitcoin zal tijdens escalerende valuta oorlogen en toenemende financiële repressie als een steeds sneller wervelend zwart gat voor alle lokale fiat valuta’s gaan werken. Een scenario van een voortschrijdende hyperbitcoinization zou kunnen optreden. In dat geval kan de koers van Bitcoin astronomisch gaan stijgen. Zal Bitcoin in een omgeving van escalerende geldverruimingsprogramma’s en negatieve rente als een alternatieve strategische digitale reserve-valuta worden gebruikt voor vermogensbescherming?

Bitcoins kopen – in het licht van het bankwezen.

Cryptogeld en bitcoin in het bijzonder decentraliseren en democratiseren de macht van het geld in handen van de bankiers. De grootbanken kunnen weinig doen om de prijs te manipuleren met behulp van een favoriete wapens, de derivaten. Ze zullen via derde partijen de markt zelf moeten betreden en daadwerkelijk met behulp van trading bots ‘pump & dump’ strategieën moeten uitvoeren om heftige prijsschommelingen te veroorzaken en zo zwakke beleggers uit de markt te schudden en het algemene publiek schrik aan te jagen voor Bitcoin.

Vele mensen zullen daardoor Bitcoin niet durven te kopen. Vele bedrijven zullen niet bitcoin kopen en accepteren vanwege de heftige kortetermijnprijsschommelingen. Slimme beleggers zullen hier rekening mee houden en zullen de Bitcoin prijs dips kopen. Op termijn zal dit het alleen maar meer speculatief geld aantrekken en de marktkapitalisatie vergroten. Op lange termijn zal dit alleen maar helpen om een nog hogere Bitcoin prijs te veroorzaken. Niettemin, veel is nog onduidelijk en we zullen uiteindelijk zien op welke manier de grote investeringsbanken met Bitcoin zullen omgaan. Het is zeer waarschijnlijk dat ze uiteindelijk zelf in het geheim Bitcoin kopen tijdens prijs dips om op deze manier geleidelijke een stevige Bitcoin positie op te bouwen waarmee ze hun eigen schulden mee kunnen afbetalen. 

De belangrijke systeem- en investeringsbanken (zoals Deutsche Bank) zitten diep in de problemen en worden via geldverruimingsprogramma’s van de Centrale banken in leven gehouden. Banken en centrale banken zouden mogelijkerwijze in de toekomst Bitcoin gaan aanhouden als een alternatief beleggingsobject een mogelijke laatste weg uit hun eigen problemen. Uiteindelijk is Bitcoin niet een gevaar voor innovatieve banken. Bitcoin is een gevaar voor het huidige monetaire model en beleid van de centrale banken. Het biedt een alternatief voor centraal bankieren en het centraal gestuurde fiat-geldsysteem. Mocht de wetgeving het toelaten, zouden meerdere banken Bitcoin rekeningen kunnen aanbieden aan hun klanten.

Bitcoins kopen bij een bank zal in de toekomst mogelijk zijn. Er zijn al innovatieve banken in Liechtenstein, Zwitserland en Duitsland (Union Bank, Vontobel, Swissquote, Bitwala)  die Bitcoin rekeningen aanbieden. Bij deze banken kunnen de respectieve klanten bitcoins kopen. Zullen er meer banken volgen? In Duitsland zal het in 2020 mogelijk worden dat banken een licentie kunnen aanvragen om Bitcoin te kunnen aanbieden. Bitcoins kopen bij een bank zal meer en meer normaal worden aangezien het onderscheid tussen de financiële crypto/blockchain sector en de reguliere financiële sector zal vervagen. Er is sprake van een financialisering van Bitcoin waarbij het als een nieuwe beleggingsklasse wordt geïntegreerd in de reguliere financiële sector. Banken zullen het niet doen vanuit ideologische doeleinden, maar puur vanuit noodzaak en winstoogmerk. If you can’t beat them, join them!

Bovendien zijn cryptobedrijven begonnen met het opkopen van banken, willen zelf een banklicentie krijgen of kopen een meerderheidsbelang binnen een bank. Concreet voorbeeld: de Litecoin Foundation en het Zwitserse cryptobedrijf TokenPay bezitten nu samen 19,8 % van de aandelen van de Duitse WEG-bank. Verder is het de verwachting dat Bitcoin exchanges, zoals Coinbase en Binance, uiteindelijk een banklicentie zullen proberen te bemachtigen. Banken zien geen concurrentie met Bitcoin eerder met de winstgevende Bitcoin exchanges. Wanneer de wet- en regelgeving met de daarbij behorende infrastructuur klaar is zullen banken zich op de groeiende Bitcoin kapitaalmarkt storten.   

Bitcoin kopen –  beleggers op Wall Street zullen meedoen!

Normaal is het grootkapitaal het eerst met het beleggen in nieuwe effecten of een nieuwe activaklasse. Bitcoin is uniek in die zin dat steeds meer institutionele beleggers bitcoins willen kopen, maar door complexe regelgeving en voorwaarden nog niet in staat zijn om dit te doen. Voor meer informatie:

Bitcoin kopen – verbonden risico’s en problemen.

Ik wil graag bitcoins kopen, maar welke risico’s en mogelijke problemen zijn hiermee verbonden?

bitcoin kopen als sound money

vertrouwen in cryptografie
 • In de eerste plaats, Bitcoin is een nieuw technologisch wonderwerk dat in beginsel is gebaseerd op software. Wanneer er geprogrammeerd wordt met software, is er altijd het risico op de introductie van kwetsbaarheden. Een actief beloningsprogramma (Bug Bounty) voor het vinden van kwetsbaarheden is er niet. Er zijn in het verleden kwetsbaarheden ontdekt en opgelost. Dit wil niet zeggen dat er in de toekomst geen nieuwe kwetsbaarheden kunnen worden ontdekt. Dit maakt de ontwikkeling van Bitcoin traag en Bitcoin ontwikkelaars paranoïde. Het zal daarom steeds moeilijker en uiteindelijk onmogelijk worden om nieuwe broncode en opwaarderingen toe te voegen. Dit hoeft op zichzelf niet slecht te zijn aangezien er geen risico’s worden genomen. Bitcoin doet nu goed waarvoor het is ontwikkeld. Het betekent wel dat Bitcoin inflexibel is en afhankelijk van extra betalingslagen om nieuwe belangrijke en waardevolle functionaliteit te krijgen. Bovendien is het nooit uitgesloten dat er nooit een nieuwe kwetsbaarheid wordt ontdekt. Bitcoins kopen is vanuit dit perspectief risicovol aangezien niemand weet welke mogelijke software problemen er in de toekomst kunnen worden ontdekt.
 • In de tweede plaats, heeft Bitcoin een technocratisch element aangezien de complexiteit van Bitcoin vertrouwen veronderstelt in de competentie van de Bitcoin ontwikkelaars. De meeste mensen zijn niet in staat om de wiskundige en cryptografische beginselen van Bitcoin te doorgronden of de broncode van Bitcoin te begrijpen. Het veronderstelt in deze zin ook een mate van vertrouwen. Vertrouwen in cryptografie. Vandaar dat je vaak op een Bitcoin munt kunt lezen: vires in numeris en in cryptography we trust.
 • In de derde plaats, de besproken modellen van PlanB kunnen nog gefalsifieerd worden. De Bitcoin koers plateaus zouden niet gehaald kunnen worden. Het kompas van vele lange termijn beleggers zal hiermee beschadigt worden en daarmee meer onzekerheid op de Bitcoin markt veroorzaken. Bitcoin’s koers metafoor van een dronken man op weg naar huis, zal dan tot een zeilschip veranderen. Een zeilschip op een wilde oceaan met slecht weer, met een kapot kompas en geen land in zicht. Zouden de modellen door Wall Street koers manipulatie via derivaten kunnen worden ondermijnd?
 • In de vierde plaats, bitcoins kopen is een revolutionaire actie in een wereld vol misleiding en bedrog. De huidige financiële orde is gebaseerd op centralisatie van macht, misleiding, manipulatie en bedrog. Bitcoin is hier een renegate asset en een concurrerend decentraal systeem. De financiële machthebbers dulden geen concurrentie. Het is goed mogelijk dat de financiële machthebbers via de financialisering van Bitcoin door middel van derivaten de Bitcoin koers zullen gaan temmen. Een tactiek die uiterst effectief is geweest om goud als een safe haven asset te temmen. In combinatie met strikte en ontmoedigende wetgeving kan de adoptie verder worden geremd. De vraag is echter of dit gaat lukken of dat dit uiteindelijk ook de opzet zal zijn. Goud is als asset gecentraliseerd in de kluizen van de centrale banken, Bitcoin is gedecentraliseerd en kan makkelijk worden verdedigd tegen Wall Street manipulatie door acties van de Bitcoin gemeenschap zoals Proof of Keys. Manipulerende partijen lopen grote risico’s op enorme verliezen te leiden wanneer ze bitcoins kopen om de koers te manipuleren. In ieder geval, er is hier een spanningsveld en risico voor Bitcoin houders. Wat zijn de motieven van Wall Street met het bouwen van de benodigde infrastructuur om mee te kunnen doen op de Bitcoin kapitaalmarkt? Een financiële paradigma verschuiving zal niet vanzelf gaan. Er zijn genoeg tegenkrachten aan het werk die het Bitcoin project al te graag zien mislukken. Of was de financiële crisis van 2008 een ijsberg? Zullen de slimme heren op Wall Street Bitcoin gaan zien als een reddingsschip om als eerste als de ratten de Titanic te verlaten? Onderstaande grafiek over de afgelopen beursopgangen van de S&P 500 spreekt een duidelijk verhaal.
bitcoin kopen als een Wall Street stock market bubble hedge
 • In de vijfde plaats, bitcoins kopen als een bescherming tegen een falend systeem, een beurscrash en een nieuwe recessie wil nog niet meteen zeggen dat de koers zal stijgen. Een nieuwe recessie in de Verenigde Staten, China en Duitsland zal kunnen leiden tot een globale depressie. Bitcoin is nooit getest geworden in deze economische omstandigheden. Er moet vanuit worden gegaan dat tijdens de uitbraak van een recessie en een paniekverkoopgolf, de bitcoin koers aanvankelijk ook zal dalen. Voor meer informatie: Is Bitcoin Recessie Proof? Wellicht zal de oude financiële orde verbrokkelen, machtsstructuren en tegenkrachten verdwijnen en Bitcoin zou als een feniks uit de as van deze rommel kunnen herrijzen. Bitcoin zal als onafhankelijk decentraal monetair systeem blijven werken wanneer de oude orde instort. Dit is goed mogelijk, maar niemand weet het.
 • In de zesde plaats, Bitcoins kopen kan door overheden worden verboden. Het verbieden van Bitcoin zal de adoptie van deze technologie enorm vertragen en natuurlijk de koers naar beneden sturen. Hoewel overheden in beginsel het gebruik van Bitcoin niet kunnen stoppen, kunnen ze wel de adoptie ontmoedigen. In Nederland en Europa zal Bitcoin vooral via witwasregelgeving (AMLD5) op de periferie worden bewaakt door respectieve financiële waakhonden. Een verbod is onwaarschijnlijk.
 • In de zevende plaats, bitcoins kopen is vanuit een miner centralisatieperspectief risicovol. Bitcoin Mining is meer en meer gecentraliseerd en in handen van een kleine groep van corporaties, pools en specialisten. Het is belangrijk dat Bitcoin mining meer en meer wordt gedecentraliseerd aangezien anders de Bitcoin miners de macht kunnen grijpen over het netwerk via een 51 % aanval en daarmee Bitcoin’s waardepropositie enorm zullen schaden. Een voorbeeld van een incident is de manier waarop de Chinese miner Bitmain een machtsspel heeft gespeeld om de Bitcoin Cash vork mogelijk te maken. Het machtsspel is mislukt in de Bitcoin wars van 2017. Het geeft wel aan dat machtige Bitcoin miners een potentieel risico kunnen zijn voor Bitcoin. Ongeacht alle machtsspelletjes heeft Bitcoin alle mogelijke aanvallen overleefd. Geen enkel ander project heeft zoveel ellende moeten doorstaan als Bitcoin. Bitcoin is in haar tienjarig bestaan ontwikkeld in een vijandige omgeving en meer dan 300 keer tot mislukken verdoemd en ter dood veroordeeld. Bitcoin heeft elke aanval overleefd en is er sterker uit gekomen. Het is een anti-fragiel technologisch wonderwerk.
 • In de achtste plaats, bitcoin kopen gebeurt non-stop 24/7 globaal over vele verschillende exchanges en dienstverleners over de hele wereld. De Aziatische Bitcoin markten in landen zoals Japan, Korea en China zijn nog steeds erg dominant. Singapore is een belangrijke jurisdictie geworden voor bitcoinbedrijven en de verwachting is ook dat meer en meer mensen in Indonesië en Maleisië bitcoins zullen kopen. Zullen ook meer mensen in Zuid-Amerika, Afrika, India en Europa Bitcoin gaan ontdekken? In Zuid-Amerika hebben we in landen zoals Argentinië en Venezuela de laatste twee jaren een groei gezien in adoptie en handel. Zal de globale Bitcoin handel meer gebalanceerd worden? Het zal nog wel even duren voordat de globale handelsvolumes meer verspreid zullen zijn over alle continenten en een gezamenlijke marktkapitalisatie en prijsontwikkeling vertegenwoordigen die minder gevoelig is voor ontwikkelingen binnen specifieke dominerende landen. Verder zijn de onderliggende motieven om bitcoin te kopen in respectieve landen zeer verschillend. Kapitaalvlucht en speculatieve hebzucht zijn totaal verschillende drijfveren op basis waarvan iemand in Japan of Venezuela bitcoin koopt.
bitcoin kopen - zero to one moment
The Monolith & the apes
 • In de negende plaats, bitcoins kopen is voor de meeste mensen een speculatieve belegging die meestal niet nadenken over Bitcoin’s waardepropositie op lange termijn. Bovendien kopen veel mensen bitcoins om mee te kunnen doen in allerlei oplichtingspraktijken die op korte termijn meer rendement beloven. Vele mensen kopen bitcoins en geven deze meteen door aan oplichters of kopen hiervoor scam tokens (Plus Token, Cloud Token etc). Er wordt nog steeds te weinig onderkend wat de feitelijke waardepropositie is van Bitcoin. Speculatieve beleggingszucht versterkt de koers volatiliteit voor tijdens een paniekverkoop. Bitcoin is verder een complex onderwerp aangezien het interdisciplinair is waarbij er kennis over verschillende wetenschappelijke disciplines wordt veronderstelt. De uitvinding en verschijning van bitcoin kan vergeleken worden met de plotselinge komst van een zwarte monoliet in een gemeenschap van apen in Stanley Kubrick’s film 2001: A Space Odyssey. De ontdekking van de monoliet stimuleerde de evolutie van de mensheid. Evolutie en transitie kost tijd. De volgende generatie zal de Bitcoin en blockchain technologie verder ontwikkelen en gebruiken voor het verwezenlijken van een betere wereld.

Bitcoins kopen – de millenials en volgende generatie.

Het zijn vooral de millennials (Generatie Y) die Bitcoin kopen en blockchain technologie omarmen. Ze zetten zich bovendien af tegen de babyboomgeneratie die onder vele betere economische omstandigheden hun bestaan konden opbouwen. De jongere generaties hebben de financiële crisis meegemaakt en de gevolgen vandaar gezien. De status quo van instituties van onder meer de financiële orde en bankwezen wordt ter discussie gesteld. Millennials gaan liever naar de tandarts dan naar de bank. Millennials zijn veel armer en meer schuldbelast in vergelijking met de tijd dan hun ouders hun leven opbouwden. Ze kunnen niet meer op de woningmarkt komen door onder meer te dure koopwoningen en te veel studieschuldbagage. De jongere generaties zijn verder veel meer tech savy en opgegroeid met de uitbouw van het internet, smartphone technologie en gaming. Het internet van geld en digitale activa zijn geen vreemde fenomenen. De financiële paradigma verschuiving en verdere adoptie van Bitcoin en blockchian tech zal vooral door deze en nieuwe generaties worden voltrokken. Bitcoins kopen als een vorm van vermogensbescherming zal voor een millennial natuurlijk aanvoelen dan het kopen van een gouden munt met een oude koningin erop gestempeld. Hieronder kun je een uitstekende presentatie bekijken (the economics of cryptocurrencies) van Thomas Lee van Fundstrat. Deze presentatie werd tijdens de Upfront Summit 2018 gegeven en gaat over waarom millennials bitcoins kopen:

De nieuwe Bicoin technologie wordt door de nieuwe generaties in gebruik genomen en verder ontwikkeld. Begin voorzichtig en koop bitcoin (BTC) bij Bitvavo en/of BTC Direct!

Is er een alternatief voor Bitcoin?

De Bitcoin broncode is open-source en niet beschermd door een patent van een uitvinder. De anonieme uitvinder, Satoshi Nakamoto, heeft de broncode vrijgegeven aan de wereld en is organisch verder ontwikkeld door een opbloeiende Bitcoin gemeenschap. Door de jaren heen heeft Bitcoin zeven elkaar versterkende netwerk effecten opgebouwd waardoor er vanuit een monetair standpunt gezien, geen alternatief is voor Bitcoin. Bitcoin is het hardste geld dat de mensheid ooit heeft uitgevonden en heeft door de netwerk effecten unieke emergente eigenschappen die niet kunnen worden gekopieerd. Zeker, de Bitcoin broncode kan worden gekopieerd en gemodificeerd; maar haar netwerkeffecten niet. Deze redenering geldt ook voor de Bitcoin vorken of andere crypto projecten die de Bitcoin naam hebben overgenomen en misbruiken om beleggers te misleiden. Iedere slimme ontwikkelaar kan een eigen Bitcoin alternatief scheppen of de Bitcoin naam overnemen, maar wie zal deze uiteindelijk omarmen, accepteren en beveiligen tegen aanvallen? Laat je niet misleiden, er is maar een echte originele Bitcoin project en dat is Bitcoin (BTC). Aanbevolen om te lezen:

Bitcoins kopen (BTC) – het is een financiële honey badger
bitcoin

Bitcoin wordt veel vergeleken met de honingdas of ratel. De ratel kent geen vrees en is onder andere immuun voor het gif van slangen. De ratel overleeft meestal ongekend zware gevechten met o.a. leeuwen en andere roofdieren. Net zoals de Bitcoin al meer dan 200 keer dood verklaard is geworden door experts en journalisten, blijft de Bitcoin door zijn anti-fragiele natuur maar weer sterker terugkomen. Bitcoin (BTC) is niet klein te krijgen. Net zoals dit het geval is bij de ratel, die na een beet van een slang alleen bewusteloos wordt door het gif. Na na een uur wordt de ratel weer wakker en gaat weer lekker door met eten. Hieronder in de video kun je de honey badger aan het werk zien:

Wil je op een makkelijke manier Bitcoin kopen?

Zoek het dicht bij huis en bezoek de Bitvavo handelsbeurs. Hier kun je makkelijk en goedkoop bitcoins kopen en weer verkopen.

Bitcoin kopens op basis van kennis! Waar kan ik meer leren over Bitcoin?

Alle informatie over de Bitcoin kan gevonden over deze referentie pagina die in zijn geheel als een complete gratis online Bitcoin cursus kan worden beschouwd:

Verder is het van belang om nogmaals te onderstrepen dat Bitcoin een transparant open-source project is. Alles is online en gratis beschikbaar zoals de originele White paper op de goede betrouwbare infosite Bitcoin.org; en natuurlijk kunnen ontwikkelaars de Bitcoin broncode inzien op Github.

Je wilt bitcoins kopen maar, je bent op zoek naar persoonlijk advies?
liberbits bitcoin kopen advies

Je wilt Bitcoin kopen, maar je twijfelt en je hebt nog vragen over Bitcoin? Je bent welkom om contact op te nemen met Luuk Soons, de eindredacteur van bestebank.org, de schrijver van deze startersgids en de oprichter van het adviesbureau LiberBits Ltd. Hij is de samensteller van de eerder vermelde gratis Bitcoin cursus en de beleggersgids. De Bitcoin cursus is een referentie pagina met artikels over alle mogelijke Bitcoin vragen en concepten. De beleggersgids is meer toegespitst op het beleggen in bitcoins en mogelijk ook andere crypto-projecten. De bitcoins kopen beleggersgids kun je voor een symbolisch bedrag van 10 euro aanschaffen. Een persoonlijk gesprek van 30 minuten over het kopen van bitcoins bedraagt 50 euro.

Het heeft veel tijd en studie gekost om deze informatie over Bitcoin samen te stellen en te actualiseren. Eerste publicatiedatum gaat terug naar 02-12-2013. De laatste revisie met de nieuwe datum kun je helemaal bovenaan zien bij de titel van het artikel. Let even op, dit artikel de bitcoin kopen gids is uitdrukkelijk opgezet met het doel: delen van informatie en persoonlijke bevindingen. De vermelde informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel advies. Wil je Bitcoin kopen? Doe altijd eerst je eigen onderzoek en begin stap voor stap met het ontdekken van Bitcoin.


Koop Bitcoin op basis van eigen kennis en inzicht

Beleg alleen met geld dat je kunt verliezen en leer hier meer over Bitcoin:

Vrijwaringsverklaring over deze Bitcoin kopen startersgids

Disclaimer en vrijwaringsverklaring. Deze Bitcoin kopen startersgids is een opiniestuk en wordt vaak geactualiseerd. De eerste versie werd in 2013 gepubliceerd. De laatste versie met de datum dat deze pagina is bijgewerkt, kan bovenaan in de rechterhoek worden gevonden. De inhoud is geen beleggingsadvies, maar de weergave van de eigen mening van de auteur en de uitgever. De auteur is geen beleggingsadviseur. Bitcoin kopen is volgens de eigen mening van de auteur een passende nieuwe lange termijn belegging in de huidige financiële wereld van valutacrisis, geldverruimingsprogramma’s, valutaoorlogen, handelsoorlogen en devaluaties. Het artikel komt verder met een opsomming van de voornaamste redenen over waarom beleggers Bitcoin kopen. De Bitcoin is een nieuwe technologische doorbraak en innovatie met een nog onduidelijke toekomst. De Bitcoin koers is zeer volatiel. Het ingelegde vermogen loopt risico. Koop alleen Bitcoin met spaargeld dat je kunt veroorloven om te verliezen. Gebruik geen belangrijke middelen en neem geen krediet op om Bitcoin te kopen. De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van Lucho Poletti, Lynx Art, PlanB, Digitalik en Cryptografitti. Tekst en onderzoek door Luuk Soons – eindredacteur LiberBits Ltd © 2013-2020 – Alle rechten voorbehouden. Voor vragen neem contact op.

Over de Beste Bank – Sinds 2013 is bestebank.org uitgegroeid tot de referentie site in de Benelux op het gebied van Bitcoin met vermeldingen in onder meer: de Vrij Universiteit van Amsterdam, Telegraaf, Algemeen Dagblad, Tweakers, Market Update, Sprout, Vrijspreker, Bitcoin Warrior, Bitcoin Isle, Coin Idol, Equities, Market Watch etc. Deze pagina, de Bitcoin kopen gids, en de link naar de online Bitcoin cursus geeft een overzicht van alle artikels die op deze site over Bitcoin is gepubliceerd.

Wat is je waardering over deze Bitcoin kopen startersgids?

Geef graag een punt hieronder. Je bent natuurlijk ook welkom om contact op te nemen voor het geven van verdere aanbevelingen voor het verbeteren van de inhoud.

Bronvermelding en verdere literatuur.

Deze gids en handleiding over het kopen van Bitcoin is gebaseerd op kennis van een groot aantal boeken, artikels, nieuwsberichten en interviews. Hier volgt een kleine greep van belangrijke bronnen:

 • Nakamoto S, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 31 October 2008.
 • Ammous S, The Bitcoin Standard. April 2018. 1st ed. Hoboken New Jersey USA: John Wiley & Sons Inc; 2018.
 • Antonopolous A M, Mastering Bitcoin. June 2017. 2nd  ed. Sebastopol USA: O’Reilly; 2017.
 • Graber D, Debt the First 5000 years. October 2014. 4th ed. Brooklyn USA: Melville House Publishing; 2014.
 • Popper K R, The open society and its enemies. 1991. 5th ed. London UK: Routledge; 1991.
 • Griffin G E, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve. September 2010. 5th edition. American Media; 2010.
 • Hayek F A, Denationalisation of money. 1990. 3rd ed. London: The Institute of Economic Affairs; 1990.
 • Hülsmann J G, Ethics of Money Production. 2008. 1st ed . Auburn Alabama USA: Ludwig von Mises Institute; 2008. N,
 • Werner R A, Jackson A, Greenham T, Where does money come from? A guide to the UK monetary and banking system. 2011. 1st ed . London: New Economics Foundation; 2011.
 • Taleb N, Skin in the Game: Hidden asymmetries in daily life. 1st ed. 2018. New York USA: Random House 2018.
 • Szabo N, Shelling out: The origins of Money. Unenumerated: 2002.
 • May T C, The Crypto Anarchist Manifesto. 1988.
 • Grigg I, Triple Entry Accounting. IanG Papers: 5 December 2005.
 • Woo W, Introducing NVT Ratio (Bitcoin’s PE Ratio), use it to detect bubbles. Woobull: 5 October 2017.
 • Permabull Nino, Bitcoin: an Accounting Revolution. Medium: 21 May 2019.
 • Boyapati V, The Bullish Case for Bitcoin. Medium: 2 March 2018.  
 • Mahmudov M, The Ultimate Bitcoin Argument. Medium: 31 October 2018.
 • Mahmudov M, Bitcoin’s Incentive System or When The Stars Align. Medium: 20 February 2019.
 • PlanB, Modeling Bitcoin’s Value with Scarcity. Medium: 22 March 2019.
 • Nick, Falsifying Stock-to-Flow As a Model of Bitcoin Value. Medium: 11 August 2019.
 • Kargaard A, Using Mayer Multiple and Halvings to time Bitcoin Trades. Medium: 7 November 2019.
 • Cater N, Bitcoin a most peaceful revolution. Medium: 7 September 2019
 • Nizzi L, A Look at Innovation in Bitcoin’s Technology Stack. Medium 3 December 2019
 • Mayer Trace, The Bitcoin Knowledge Podcast.
 • Livera Stephan, Bitcoin Podcast
 • Raoul Paul, Real Vision – Bitcoin interviews

Nogmaals, bovenstaand overzicht is een kleine greep van bronnen die geraadpleegd zijn om deze gids Bitcoin kopen te schrijven en geregeld bij te werken. Verdere verdieping kan gevonden worden op de Bitcoin cursus pagina met een overzicht van alle Bitcoin artikels van deze site die uiteindelijk ter grondslag liggen van deze tekst.


Bitcoin kopen op basis van kennis:

Lees verder

USD stablecoins kopen?

Samenvatting: we varen in ongekende financiële wateren met een chronisch tekort aan Amerikaanse Dollars. De vraag naar gedigitaliseerde blockchain dollars, de zogenaamde USD stablecoins is ook toegenomen. De toenemende vraag naar dollars heeft te maken met problemen binnen het financiële systeem onder meer in de internationale repomarkt en de kredietmarkten. De huidige globale schuldenbubbel lijkt […]

LiberBits
Apr 1, 2020
4,5 min

De Dollar Milkshake Theory en het tekort aan dollars?

In dit artikel zal de Dollar Milkshake Theory worden besproken in het kader van de volgende schuldencrisis, een monetaire reset en Bitcoin. Deze controversiële theorie is ontwikkeld door de vermogensbeheerder Brent Johnson. Brent is de uitvoerend directeur van Santiago Capital, een beleggingsfonds met een specialisatie in goud. De probleemstelling Brent Johnson was verbaasd dat de […]

LiberBits
Mar 27, 2020
7 min

Wat is een goed alternatief voor goud?

Tijdens crisistijden neemt de vraag naar goud in de vorm van gouden munten en goudbaren flink toe. Goud is een van de meeste veilige en conservatie beleggingen die iemand kan maken tegen inflatierisico’s veroorzaakt door het monetaire beleid van centrale banken. Toegenomen inflatierisico’s door het monetaire en fiscale beleid De coronacrisis dreigt een globale economische […]

LiberBits
Mar 25, 2020
3 min