gresham's law Bitcoin

Richard Werner over geldschepping

LiberBits
Dec 13, 2019
Aanbieding: 
richard werner

Professor Richard Warner is een van de weinige professoren in de economie die heeft doorgrond hoe geldschepping en bankieren in de praktijk werkt. Hij heeft als eerste in de geschiedenis van de economie echt empirisch onderzoek gedaan naar de manier waarop banken geld scheppen. Hij is ook een expert op het gebied van centraal bankieren en heeft veel onderzoek gedaan naar het monetaire beleid van onder meer de Japanse centrale bank.

Zijn onderzoek en ervaringen zijn gedocumenteerd in een boek, the princes of the Yen. Hierover is ook een fascinerende documentaire gemaakt. We raden onze lezers aan om dit artikel goed door te nemen en vooral de interviews met Richard Werner te bekijken. Zijn inzichten zijn zeer waardevol en gaan over een grondige kritiek over onwetende economen en het monetaire beleid van een technocratische financiële elite die veel menselijke ellende heeft en zal veroorzaken voor het doorvoeren van een eigen vaak verborgen agenda voor het verwerven van meer macht.

Richard Werner over bankieren

Richard Werner heeft ook aangetoond dat de gangbare theorieën en economische modellen waarmee de meeste economen niet werken en o.a. bankcrisis niet kunnen voorspellen. Hij heeft hierover een boek geschreven en onder meer de Engelse bancaire sector onderzocht: Where does money come from? De meeste economen zien banken als een bemiddelende onbeduidende partij in de economie. Ze faciliteren met de deposito’s van klanten de kredietverstrekking aan derden. Deze veronderstelling is volstrekt onjuist. Banken scheppen kredieten uit het niets. Ze lenen geen geld uit, ze kopen in feite effecten. Een kredietnemer schept met bijvoorbeeld een huis als onderpand een effect op basis waarvan direct een krediet wordt bijgeschreven op de rekening van de kredietnemer. De bank heeft in feite een deel van een effect gekocht van de kredietnemer. Er komt hier geen transactie bij te pas. Banken lenen geen geld uit en nemen geen deposito’s op. Banken lenen van de publieke sector wanneer klanten spaargeld op een bankrekening zetten. De particulier is hier een kredietgever aan de bank. Het geld dat op de rekening staat is niet meer van de particulier. Het is een schuld dat de bank heeft uit staan. Een tegoed die de particulier kan opnemen.

Hieronder kun je Richard Werner aan het woord zien over de manier waarop banken en geldschepping werkt. Wat tevens zeer boeiend is om te vermelden is dat Richard Werner opmerkt dat het Verenigd Koninkrijk geen centrale bank heeft aangezien deze is gevestigd in de City of London. De City of Londen is het financieel centrum van het Verenigd Koninkrijk en in de wereld en is een eigen soevereiniteit. Het parlement heeft geen zeggenschap, de koningin moet toestemming krijgen om de City of Londen te bezoeken.

Richard Werner over het monetaire beleid van de centrale banken!

richard werner banking

Richard Werner is trouwens een uitvinder van het concept quantative easing (kwantitatieve versoepeling). Wanneer dit monetaire gereedschap op de juiste manier wordt toegepast door centrale banken dan kunnen ze veel economische ellende vermijden. Het probleem is echter dat centrale banken crisis gebruiken om zelf meer macht te vergaren. De centrale banken van Japan en Europa zijn hier twee duidelijke voorbeelden. Verder wordt de macht van het IMF door Amerikaanse belangen misbruikt om het monetaire beleid en de economie van crisislanden volledig te hervormen waardoor Amerikaanse financiële belangen toegang kunnen krijgen tot deze kapitaalmarkten. Met andere woorden het beleid van de ECB is erop uit om landen economisch te slopen en te hervormen door onder meer financiële repressie. Volgens Richard Werner is dit volledige waanzin en onnodig.

Alleen de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft het QE beleid onder het bewind van Ben Bernanke goed uitgevoerd. De Federal Reserve heeft via QE alle rommel van de banken opgekocht en deze gesaneerd. Het Amerikaanse bankwezen is nu een veel betere staat dan het Europese bankwezen.

Het Europese bankwezen volgt de Basel-regelgeving van de BIS. Deze zijn gebaseerd is op verkeerde veronderstellingen over de werking en functie van een bank en schaden de Europese bankensector. Het Amerikaanse bankwezen volgt niet deze regelgeving!

Het beleid van Europese Centrale Bank en de Basel regelgeving zal tot een nieuwe financiële crisis leiden. De ECB zal meer macht naar zich trekken door onder meer de uitgave van Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) en het kapot slaan van kleine gemeenschapsbanken.

financial respression

Het succes van het Duitse bankwezen en de economische groei over de laatste twee eeuwen, is te wijten aan het feit dat ze vrij gedecentraliseerd zijn en voor hun lokale gemeenschap werken voor het financieren van kleine en middelgrote ondernemingen. Het ECB beleid onder Draghi heeft om er toe bijgedragen dat de Duitse banken sector is gaan investeren in een vastgoed zeepbel. De staat van de Duitse banken sector is niet meer goed en zijn al begonnen met het implementeren van negatieve rente. De vastgoed zeepbel zal klappen. Vele banken, waaronder de Deutsche Bank, zullen in grote problemen komen.

Uiteindelijk is het goed mogelijk dat de ECB alle bankroete banken kan laten omvallen en de bancaire tegoeden vervangt met een digitale euro die door de ECB als een CBDC zal worden uitgegeven of via de bakenunie (ESM) uiteindelijk de burgers laat opdraaien voor het redden van de banken. We zullen het zien. Hieronder kun je Richard Werner aan het woord zien over het wanbeleid van de centrale banken.

Voor meer informatie:

Waarom zou ik goud kopen?

Alles over de waardepropositie van goud in deze tijden:

Lees verder

USD stablecoins kopen?

Samenvatting: we varen in ongekende financiële wateren met een chronisch tekort aan Amerikaanse Dollars. De vraag naar gedigitaliseerde blockchain dollars, de zogenaamde USD stablecoins is ook toegenomen. De toenemende vraag naar dollars heeft te maken met problemen binnen het financiële systeem onder meer in de internationale repomarkt en de kredietmarkten. De huidige globale schuldenbubbel lijkt […]

LiberBits
Apr 1, 2020
4,5 min

De Dollar Milkshake Theory en het tekort aan dollars?

In dit artikel zal de Dollar Milkshake Theory worden besproken in het kader van de volgende schuldencrisis, een monetaire reset en Bitcoin. Deze controversiële theorie is ontwikkeld door de vermogensbeheerder Brent Johnson. Brent is de uitvoerend directeur van Santiago Capital, een beleggingsfonds met een specialisatie in goud. De probleemstelling Brent Johnson was verbaasd dat de […]

LiberBits
Mar 27, 2020
7 min

Wat is een goed alternatief voor goud?

Tijdens crisistijden neemt de vraag naar goud in de vorm van gouden munten en goudbaren flink toe. Goud is een van de meeste veilige en conservatie beleggingen die iemand kan maken tegen inflatierisico’s veroorzaakt door het monetaire beleid van centrale banken. Toegenomen inflatierisico’s door het monetaire en fiscale beleid De coronacrisis dreigt een globale economische […]

LiberBits
Mar 25, 2020
3 min